Børnehaven set ud fra et børneperspektiv

Det æstetiske, fysiske og psykiske børnemiljø i en børnehave skal være i orden.

Børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det skal de ikke kun, fordi det er rigtigt og vigtigt, det er rent faktisk lov i både Danmark og Tyskland. Skoleforeningens Børne- og Skolefritidskontor har derfor nu formuleret, hvad børnemiljø indebærer i daginstitutionernes pædagogiske læreplaner.

Arbejdet med børnemiljøet skal vurderes ud fra et børneperspektiv under hensyntagen til barnets alder og udvikling. Det stilles ligeledes krav om, at alle daginstitutioner og vuggestuer skal arbejde med børnemiljøet som en integreret del af de pædagogiske læreplaner. Det vil sige, at daginstitutionen skal indtænke og vurdere børnemiljøet i børneperspektivet i relation til de pædagogiske mål, metoder og aktiviteter, som institutionen opstiller i forhold til børns læring.

Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs, herunder sikkerheds - og sundhedsmæssige forhold som indretning, hygiejne og materialevalg.

Plads i de voksnes hoveder

Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne - og kan knyttes til begreber som fællesskab, venskab og tryghed.
Det æstetiske børnemiljø har indflydelse på, hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen, det vil sige, hvordan et æstetisk motiverende miljø giver børnene positive sanseoplevelser og har betydning for, om børnene finder daginstitutionen og/eller vuggestuen inspirerende.

- Sammenfattende kan det siges, at børnemiljøet handler om at koble voksenperspektivet sammen med børneperspektivet og sørge for, at barnets udtryk og værdi finder plads - særligt i de voksnes hoveder. Det handler om at medtænke barnets, også usagte, intentioner og hensigter og om selvreflekterende voksne, der omgiver barnet, siger Petra von Oettingen.

Daniel Dürkop