Alle nyansatte er velkomne

Mindretalsorganisationerne må gerne sende deres ansatte på Skoleforeningens dialogmøder.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, inviterer de nyansatte fra alle andre mindretalsorganisationer til at deltage i Skoleforeningens dialogmøder, når mindretallet står på programmet.

- Vi har jo et meget udførligt kursusforløb. Det handler meget om, hvordan vores organisation er sammensat og om en masse faglige krav. Men vi har en kursusdel, der handler om det danske mindretal, og her er alle, som ikke får lignende tilbud i deres egne organisationer, velkomne til at deltage, siger Udo Jessen.

Daniel Dürkop