50 års jubilarer på Gustav Johannsen-Skolen

Gustav Johannsens-Skolens realister 1965 mødte talrigt op.

Realister 1965

I lørdags mødtes de elever, der i 1965 afsluttede deres skolegang på Gustav Johannsen-Skolen med realeksamen, for at fejre deres 50-års jubilæum sammen med de elever fra årgangen, der havde afsluttet deres skolegang efter 9. klasse et år forinden. Forhenværende skoleinspektør på Gustav Johannsen-Skolen Jørgen Pejtersen, som dengang havde været ung lærer for årgangen, var også med til arrangementet. De 24 jubilarer startede med en rundvisning på skolen ved skoleinspektør Ole Uth, derefter var der frokost på St. Knudsborg, hvor gæsterne hyggede sig med fællesang, fotoalbummer og quiz, mens snakken gik højt og minder blev vækket. Det var en dejlig dag, og jubilarerne ser frem til at mødes igen om 5 år.