Støtte til efterskoleophold ved Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond

Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond yder støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark!

Støtten ydes primært til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.

Find ansøgningsskemaet på Grænseforeningens hjemmeside!

Udfylde skemaet og indsend det ved at klikke på »Indsend«. Du kan også printe ansøgningsskemaet ud, udfylde det i hånden og sende det med almindelig post til Grænseforeningen (se adressen nederst på skemaet).

Fonden kan kun søges, efter at man er optaget på den skole, der søges tilskud til.

Ansøgningsfrist: Tirsdag, den 21. maj 2014.