PR-indsats rettet mod danske elever

Jaruplund Højskole er aktiv på forskellige medier for at tiltrække elever til det lange kursus.

Dkflajaruplundhoejskole1

JARUPLUND. Helt uafhængigt fra debatten om Jaruplund har lærerne på højskolen i længere tid været klar over, at der er brug for et marketingsfremstød i Danmark, målrettet danske unge. Det skal være med til at rette op på det forholdsvis lave antal af elever på højskolens lange kursus.

- Vi mener, at indholdet er godt nok, men vi skal gøre mere opmærksom på skolen, siger Ole Præstkær Jørgensen, som er lærer på skolen.

- De korte kurser og udlejningen kører godt, men vi skal gøre mere reklame for de lange kurser, siger han og fortsætter:

- Vi har en forhåbning om, at der på et tidspunkt kommer en større flok danske elever, det er i hvert fald dem, vi har målrettet vores kampagne til.

Da det netop er de 17 til 24 årige, højskolen henvender sig til i marketingsfremstødet, foregår det i vid udstrækning i de nye medier, men også i de blade med fokus på unge der afslutter deres skolegang.

Således har Jaruplund Højskole tegnet annoncer i Uddannelsesavisen, Tjeck Magasin og Gotha Magasin. En af højskolens forhenværende elever har desuden skrevet en dobbeltsidet reportage om Jaruplund Højskole i Tjeck magasin.

To Facebookgrupper

På Facebook skal der køres en annoncekampagne til efteråret. Allerede nu er der stor aktivitet på to Facebookgrupper og højskolens officielle Facebook-side.

- Den ene gruppe henvender sig til de yngre elever. Der laves masser af opdateringer, og de unge diskuterer livligt. Merværdien er, at når der kommer noget navnestof i gruppen, så ser alle dem, der er venner med vedkommende, det også. Vi kan i statistikkerne se, at nogle af vores posts i Facebookgruppen bliver set af op til 700 mennesker i den relevante alder. Det er noget vi  kan bruge til noget, siger Ole Præskær Jørgensen.

Den anden Facebookgruppe henvender sig til de ældre kursister. De har et forum, hvor de kan informere sig og dele billeder. På højskolens Facebookside finder man de officielle informationer. Siden havde alene fra december til januar 4000 besøgende.

Til både hjemmesiden og Facebook er der blevet produceret et netmagasin med forskellige vokspop, hvor unge forhenværende højskoleelever fortæller, hvorfor Jaruplund Højskole er et godt valg. Samtidig præsenteres skolens profil med de enkelte fag og hvilke studierejser, der tilbydes. Desuden bliver det også muligt at se korte videofilm i netmagasinet.

Det er planen, at Jaruplund Højskole skal have en ny, interaktiv hjemmeside til efteråret.

Daniel Dürkop

Annonce Jaruplund