Niels Ole Krogh

Duborg-Skolen

Niels Ole KroghNiels Ole Krogh - Duborg-Skolen
56 år, selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver
Gift - to børn på 17 og 20 år.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Det er en slags borgerligt ombud. Et samfund kan kun fungere, hvis folk tager ansvar for helheden. Jeg har børn under uddannelse og kan stort set ikke få øje på en opgave, der er vigtigere end at sørge for, at børn og unge får den bedst mulige tid i vuggestuen, børnehaven og skolen.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
Styrelsen har til opgave tage et politisk ansvar for, at alle brugere i Skoleforeningen - ansatte, børn unge og forældre - får de bedst mulige rammer at udvikle sig i. Vi skal både ned i maskinrummet og smøre og justere, der hvor der er brug for det i det bestående system. Det vil sige, at vi efter bedste evne skal forsøge at forstå, hvor dagens udfordringer ligger for at få de tre institutionsformer til at fungere optimalt. Dernæst skal vi også have blikket rettet bagud og fremad. Vi skal huske, hvor vi kom fra, og vi skal have modet til at tænke skole helt nyt. Vi skal forsøge at sætte en politisk dagsorden i både København og Kiel, så loven ikke står i vejen for at give vore børn en skoletid, de er glade for, og som giver dem afsættet til at at virke og leve som gode samfundsborgere.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Skoleforeningen har hundredvis af ansatte, der brænder for deres job. De gør hver dag deres bedste for, at børnene har det godt og lærer mest muligt. Skoleforeningen er et spej af et ulige samfund. Børn kommer med forskellige forudsætninger, som ikke blot kan tilskrives egne evner. Der er en social arv, som bæres med ind på institutionerne, og det er en stadig udfordring at opnå fælles fodslag, så pædagog- og lærerteams formår at få det optimale ud af situationen. Jeg vil gerne medvirke til at udvikle Skoleforeningen, så der løftes bedre i flok, og så der tages nye pædagogiske initiativer til gavn for vore børn og til glæde for forældre og medarbejdere.