Forligsmøde på plads

Skoleforeningen er glad for opbakning fra Sydslesvigudvalget.

DKFLUJaruplund _H_jskole _8

Der er nu sat en dato på, hvornår de organisationer, der er repræsenteret i Jaruplund Højskoles bestyrelse skal til forligsmøde. Den 28. maj vil man forsøger at få bilag uenighederne. I denne sammenhæng har Skoleforeningen positivt bemærket, at man også i Sydslesvigudvalget ser en nødvendighed for en åben debat om højskolens fremtid. Udvalgets formanden Benny Engelbrecht sagde forleden, at det principielt er en god idé at Skoleforeningen ønsker at udarbejde en ny plan for Jaruplund Højskole. Hans udvalgskollega Kim Andersen har udtalt, højskolesagen er hele mindretallets ansvar.

- Det er det, vi har lagt op til med vores forslag om en mulig køreplan for en ny højskoleprofil og forstanderprofil. Hele mindretallet skal inddrages i processen siger Skoleforeningens formand, Per Gildberg.


- Vi har en stor interesse i at finde en løsning i denne her sag. Derfor er vi meget glade for at de andre organisationer, der sidder med i højskolens bestyrelse, har sagt ja til at mødes, siger han.

Åben dialog om højskolens fremtid

Hele mindretallet skal involveres i processen om at finde et nyt ståsted og en ny forstander for Jaruplund Højskole.

I Dansk Skoleforening ser man frem til et møde med de andre organisationer, der sidder i Jaruplund Højskoles bestyrelse. På mødet vil man forsøge at rydde uenighederne ad vejen. Indtil da har Skoleforeningen sat den køreplan på standby, som Styrelsen har udarbejdet for at finde en ny profil for både højskole og forstander. Der kan dog ikke herske tvivl om, at det har været nødvendigt, at Skoleforeningens styrelse har fundet en god fremgangsmåde til at takle udfordringerne.

- Vi har været kede af, at nogle mener, at vi uberettiget blander os i højskolens anliggende. Det er ikke tilfældet. Det var Jaruplund Højskoles bestyrelse, som for nogle uger siden i en pressemeddelelse meldte ud, at de trækker sig ud af hele ansættelsesprocessen for en ny højskoleforstander. Derefter  var det klart, at styrelsen i Skoleforeningen skulle tage over. Det er jo os, der driver højskolen, så hvem eller skulle have overtaget ansvaret for hele processen, siger Skoleforeningens formand, Per Gildberg.

- I styrelsen blev vi så enige om, at vi ønsker en proces, som involverer hele mindretallet. Der er brug for en åben dialog om højskolens fremtid. For os handler det om at fremtidssikre Jaruplund Højskole. Det vil vi gøre i samarbejde med de organisationer, der sender repræsentanter i højskolens bestyrelse, siger han.
Samtidig er det også klart, at Jaruplund Højskole ikke en selvejende institution, men drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Det medfører en del fordele for højskolen. Den har blandt andet en økonomisk sikkerhed, idet den med Skoleforeningen i ryggen er bedre rustet til at klare kriser, den kan i øvrigt trække på Skoleforeningens ressourcer mht. IT, teknisk ekspertise og administration. Det er en naturlig konsekvens af denne model, at Skoleforeningen har det overordnede økonomiske og arbejdsretslige ansvar for Jaruplund Højskole.

Aktiv deltagelse

- Samtidig har det altid været målet at sikre højskolen en så selvstændig stilling som mulig inden for disse rammer. Derfor har det i alle årene været højskolebestyrelsens ansvar at sikre en ledelse af højskolen i overensstemmelse med sit formål, ligesom skolens daglige drift og kursusvirksomhed har været højskolebestyrelsens ansvar. Skoleforeningen har hidtil assisteret i udarbejdelse af budget, regnskab og status for højskolen, siger Per Gildberg.

Det er Skoleforeningens pligt som ansættende myndighed at tage aktiv del i processen om videreudvikling af profilen og ansættelse af en ny forstander.
- Skoleforeningen driver Jaruplund Højskole.  I en proces, hvor der skal finde en ny orientering sted, hænger det økonomiske ansvar og det indholdsmæssige ansvar tæt sammen. Derfor kan vi ikke gøre andet end at tage initiativ. En ny profil skal være med til at sikre højskolen. Skoleforeningen har altid respekteret højskolebestyrelsens selvstændighed. Måske skulle vi allerede have taget diskussionen om økonomi og indhold for nogle år siden«, siger Per Gildberg og fortsætter:

- I Dansk Skoleforening for Sydslesvig er vi sikre på, at vi i fællesskab kan skabe en ny højskole. Det er vores ønske, at Jaruplund Højskole bliver til et inspirerende fristed i Sydslesvig og vi inviterer alle til at være med i denne proces.

Daniel Dürkop