Skoleforeningen vil gøre danske elever klogere på Sydslesvig

Treårigt projekt skal samle nyskabende digital infopakke til undervisningen på folkeskolens 6.-9. klassetrin.

Dkflaapps

KØBENHAVN. Folketingets Sydslesvigudvalg har i år bevilget tilskud til syv projekter fra Sydslesvigbevillingens projektpulje.

Blandt disse projekter er »Bliv klog på det danske mindretal«, et samarbejde mellem Skoleforeningen og UC Syddanmarks Center for mindretalspædagogik.

Fokus på oplysning

Sydslesvigudvalget har tilrettelagt tilskudspolitikken for 2014 med det helt klare sigte at få sat fokus på oplysningsindsatsen i Danmark. Særligt blandt de yngre generationer i Danmark er kendskabet til det danske mindretal desværre yderst begrænset. På den baggrund støtter Sydslesvigudvalget især oplysningsprojekter, der via moderne teknologi og kommunikationsplatforme søger at fange de unges interesse.

- I Sydslesvigudvalget ser vi det som en af vore vigtigste opgaver at bidrage til, at danskernes kendskab til mindretallet øges. Især blandt de yngre generationer er uvidenheden desværre stor. Igen i år er det derfor igen oplysningsprojekter - og især oplysningsprojekter rettet imod danske undervisningsinstitutioner - som Sydslesvigudvalget har valgt at støtte, siger Benny Engelbrecht, formand for udvalget.

- Jeg er overbevist om, at de støttede projekter vil medvirke til at øge danskernes viden om mindretallet. Blandt andet vil jeg fremhæve, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig sammen med Center for Mindretals-pædagogik ved UC Syddanmark med udvalgets støtte nu får mulighed for at udvikle en samlet digital pakke af undervisningsmaterialer målrettet folkeskolens ældste klasser. Eleverne får hermed på en ny og tidsvarende måde mulighed for at stifte bekendtskab med mindretallet, fortsætter Benny Engelbrecht.

1,6 millioner kroner

»Bliv klog på det danske mindretal« er et tre-årigt projekt og har fået bevilget ca. 1,6 mio. kr. til at udvikle en samlet nyskabende digital pakke til undervisningen på folkeskolens 6.-9. klassetrin. Den digitale pakke muliggør, at eleverne gennem fagene dansk, historie, tysk og samfundsfag får viden om det danske mindretal og hvordan mindretallet kan blive til et aktivt læringspotentiale for deres egen læringsproces. Der skal udvikles formidlende læringsapps og læringsspil (apps) til undervisningen, der suppleres med digitale læringsmidler.

Videnskanaler

»Bliv klog på det danske mindretal« vil dermed på helt afgørende vis tilføre det danske mindretal nogle i dansk kontekst helt nye videnskanaler, fordi det målrettet henvender sig til undervisningen i folkeskolen og dermed indirekte også til mange danske hjem. Gennem projektet udvikles et didaktisk koncept, som udvider og letter folkeskolelærernes mulighed for at undervise i og med det danske mindretal, og der tilbydes samtidig eleverne og forældrene en unik læringsplatform, hvor de kan møde mindretallet på deres egne præmisser.

I forhold til indholdssiden vil der blive etableret forpligtende netværk med deltagelse af en lang række sydslesvigske foreninger samt museer m.v.

Daniel Dürkop