De unge savner tilbud i Slesvig

Unge efterlyser flere tilbud, hvis der skal kunne udvikles en mindretalskultur i Slesvig og omkring A. P. Møller Skolen.

Dkflaa .p .møller

SLESVIG. - A. P. Møller Skolen i Slesvig har flotte rammer, som eleverne kan være glade for. Alligevel kigger mange af os elever mod nord, hvor eleverne på Duborg-Skolen i Flensborg har nogle helt andre muligheder, når det handler om fylde hverdagen udenfor skoletiden. Det siger Katharina Petersen og Clara Kruse, som begge går i 11. årgang på A. P. Møller Skolen. Emnet har været drøftet med en gruppe elever på skolen og skal tages op i elevrådet.

Det sker i Flensborg

- Især for de ældre elever mangler der noget at tage sig til i Slesvig. Vi har ikke et dansk ungdomshus eller et Aktivitetshus. SSW-U eller SdUs ungeudvalg mødes i Flensborg, og Duborg-Skolen er rent fysisk placeret i byens hjerte, siger de to piger. A. P. Møller Skolen derimod ligger flot placeret »auf der Freiheit« ned til slien, godt og vel en halv times gåafstand til Slesvigs indre by.

- Gymnasieeleverne på A. P. Møller Skolen kommer langt væk fra. De kommer fra Rendsborg, Egernførde eller Husum. Slesvig har ikke et ungdomskollegium ligesom Flensborg, så efter skoletid tager de fleste elever bussen hjem igen, fordi de ikke føler, der er noget i Slesvig, der er værd, at tage hjem på egen hånd for på et senere tidspunkt, siger Katarina Petersen og Clara Kruse.

Derfor efterlyser de en plan for, hvordan Slesvig kan gøres mere attraktiv for de ældste mindre-talselever.

Samråd i Slesvig

- Vi kunne rigtigt godt tænke os, at der blev udviklet en mindre-talskultur for de unge i Slesvig. Som det er nu, kan man kun benytte sig af flertalsbefolkingens tilbud, når man for eksempel vil spille teater eller gå i ungdomshus, siger Katarina Petersen.

- Det ville være godt, hvis SSF, SdU, SSW, biblioteket og skolen ville sætte sig sammen med de unge for at se på, hvilke muligheder der er i Slesvig. Så længe der ikke sker noget på det område, kan vi ikke udvikle og leve i en dansk ungdomskultur i byen, tilføjer Clara Kruse.

Inddrag skolern

De to piger er godt klar over, at man ikke kan lave om på for eksempel skolens placering. Slesvigs indre by er langt væk og det vil den blive ved med at være. Derfor må skolen inddrages i planerne.

- De frivillige aktiviteter, der finder sted på skolen, stopper efter 8. time, for da kører busserne. Måske kan skolen udover at være koncertsal og rundvisningsobjekt også være ramme for noget ungdomskultur, siger Katarina Petersen og Clara Kruse.

Daniel Dürkop