Børnene fik nyt legeredskab og en lille overraskelse

Uden leg ingen læring, og nu kan eleverne på Hiort Lorenzen-Skolen glæde sig over begge dele.

Dkflahiort Lorenzen Skolen

SLESVIG. Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig har fået et nyt legeredskab til skolegården. Helt tilbage i 2009 begyndte det daværende Samarbejdsråd at planlægge indkøb af et nyt legeredskab.

En proces skolens lærere og det daværende elevråd har været involveret i.

Det blev til et »multilegeredskab« med rutsjebane, klatremulighed, gynge. Og en lille overraskelse til eleverne.

Bordtennisplade

- Elevrådet havde ønsket sig en bordtennisplade. Det har der i første omgang ikke været råd til, men fordi vi af pladsmæssige årsager blev nødt til at tage et legeredskab, der var en smule mindre, var der så nogle penge tilovers. Vi købte så en bordtennisplade, og pedellerne stillede den op i efterårsferien. Det var eleverne meget glade for, da de mødte op første skoledag, siger skolelederen Tine Bruun Jørgensen.

- Vi ved jo alle, at elever igennem leg udvikler deres evner til at lære. Uden leg, ingen læring. Elever lærer af de andre elever i deres leg. De lærer at efterligne hinanden, men de lærer så sandelig også på egen hånd, når de undersøger og eksperimenterer. Legen er en berigelse af det daglige liv, en livsvigtig proces, der er stærkt forbundet med læring, siger hun.

Mange pengegaver

Donationer er kommet fraMindelegat Gårdejer Christen Larsen og hustru, elevernes forældre, skolens lærere, Sønderborglegatet, Slesvig Fritidshjem, Konsul George Jorcks og hustru Emma Jorcks fond, Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards fond, Anders Karl Rasmussen og hustrues legat, SdU, Bauunternehmer Lorenzen og Volksbank.

Daniel Dürkop