Børnehaver og SFO'er bliver dyrere

Udsigt til første forhøjelse af børnehavebidrag i fire år.

Vuggestue03

SYDSLESVIG. Skoleforeningens fællesråd skal på sit næste møde stemme om en forhøjelse af forældrebetalingen til alle børnehaver og skolefritidsordninger udenfor Flensborg By.

Skoleforeningens styrelse besluttede på sit seneste møde at anbefale en forhøjelse på ti euro af børnehavebidraget, fem euro for børnehavekørsel og ti euro af forældrebetalingen til Skolefritidsordningerne. Priserne for brugen af de danske vuggestuer forhøjes ikke.

- Børnehavebidraget er ikke steget i fire år, men det er kørsels- og driftsomkostningerne, oplyste Børne- og Skolefritidschef Birgit Messerschmidt på styrelsesmødet.

Stemmer fællesrådet for forhøjelserne, gælder de pr 1. august i år.

Forældrebetalingen i de danske institutioner bliver tilpasset omkostningerne i de tyske institutioner. Flensborg By er ikke med, da prisen her efter aftale skal være den samme i alle børnehaver, og da Skoleforeningen ikke driver skolefritidsordninger i byen. Merindtægterne er beregnet til cirka 220.000 euro årligt.

Daniel Dürkop