Børnehaven summer af klassisk musik

Klassisk musik har en stor indflydelse på børnenes trivsel, mener man i Harreslevmark Børnehave. Igennem et længere forløb vil man nu undersøge denne påstand.

Dkflaharreslevmark1

HARRESLEV. Harreslevmark Danske Børnehave er gået i gang med et musikprojekt, der tager udgangspunkt i den klassiske musik. Fokus ligger på, hvilken indflydelse klassisk musik har på børnenes adfærd, velvære og læring. I børnehaven spilles der nu særligt udvalgt klassisk musik som baggrundsmusik i grupperne, når de for eksempel leger, spiser eller dyrker gymnastik.

- Vi har fået hjælp af to musikere fra musikkonservatoriet i Sønderborg, som har valgt den musik, vi bruger, siger børnehaveleder Lilian Magnussen.

- Projektet skal ikke forstås som, at vi nu hører klassisk musik hele dagen. Der skal selvfølgelig være plads til alt det andet musik, børnene vil høre, og til at der ikke spilles musik. Men vi involverer klassisk musik som en fast bestanddel i børnehavens dagligdag, siger Lilian Magnussen.

Forældrene med

Børnehavens pædagoger præsenterede ideen for forældrene på et forældremøde inden sommerferien.

- For os er det vigtigt, at forældrene er helt med på ideen. Det har givet os, de ansatte, et ekstra skub, at forældrene har syntes, at det er en super ide. Det har for eksempel været et stort ønske fra forældrenes side at få vores liste med klassisk musik, så de også kan høre det derhjemme, siger Lilian Magnussen.

Høre instrumenter

En del af projektet er, at børnene skal have mulighed for at se og høre hvordan forskellige instrumenter lyder. Derfor er forskellige musikere blevet inviteret i børnehaven for at spille på deres instrumenter.

- Formålet er, at børnene kan kende forskel på de forskellige instrumenters lyde og klang, og at børnene lærer navnene på de instrumenter, de hører. At børnene ved at høre musikken får en begyndende forståelse af musikken, og at vi gennem dialogen med børnene kan finde ud af, hvordan musikken påvirker dem. Her tænkes bl.a. på »Dyrenes karneval«, hvor et instrumentet f. eks. lyder som en elefant osv. Det handler også om, at børnene evt. kan føle og beskrive forskellige følelser, som musikken giver udtryk for eller udløser hos dem, og at de danner egne billeder i hovedet, når de hører musikken, og at vi bagefter i dialogen med dem afkoder/verbaliserer, hvordan de oplevede musikstykket, hvad det gjorde ved dem.

Iagttagelser

Pædagogerne i de enkelte grupper fører en logbog, og iagttager forandringerne i børnenes væremåde under projektet.

- Hvis vi får bekræftet, at musikken har en positiv effekt på børnenes koncentration og mulighed for at fordybe sig, vil det blive en metode, vi også fremover vil benytte os af. Den klassiske musiks påvirkning er ikke kun et tema for et konkret projekt, men måske en ny vej for os alle sammen til bedre velvære i samværet i børnehaven. Den læring, der er sket i personalegruppen, da vi udvalgte årets tema, har været en fantastisk oplevelse. Vi er alle meget engagerede og brænder for at omsætte projektets læreplansmål i dagligdagen. Alle har, og er fortsat i gang med at forberede sig, og har læst og tilegnet sig ny viden om den klassiske musiks betydning og påvirkning, siger Lilian Magnussen.

Daniel Dürkop