Enighed om ny beregning af tilskud

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. og det slesvig-holstenske undervisningsministerium er blevet enige om et nyt beregningsgrundlag til elevtilskud til de danske skoler.

DKFLU Skoleforeningen 09

SYDSLESVIG. - Vi er blevet enige om det fremtidige beregningsgrundlag for de offentlige tilskud for eleverne på de danske skoler i Sydslesvig. Det er virkelig et gennembrud, sagde viceministeren i det slesvig-holstenske undervisningsministerium, Dirk Loßack, da han forleden var på besøg hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig for at præsentere den nye aftale.

Han havde også en hilsen fra undervisningsministeren, Waltraud Wende, med, som takkede Skoleforeningen for, at man i de seneste måneder har ført en konstruktiv dialog.

- Vi har nu et beregningsgrundlag, som både er transparent og bygger på objektive kriterier. Vi har passeret en milepæl i forholdet mellem det danske mindretal og delstaten, lød det fra ministeren.

Pensioner ud

Viceminister Loßack påpegede, at Skoleforeningen har en stor andel i, at man er blevet enige i forhandlingerne, idet Skoleforeningen har accepteret det nye beregningsgrundlag for elevtilskuddene. I stedet for pensioner og udgifter til sundhedsområdet indregnes der fremover et beløb til socialforsikring i tilskudssatsen. Dertil kommer et fast beløb til investeringer, skoleforvaltning og skolebuskørsel.

- Derigennem er det lykkedes os i fællesskab at give skolerne planlægningssikkerhed. De ved nu, hvad de kan regne med, sagde viceministeren, som mener, at der er tale om en gensidig positiv effekt, der hjælper alle implicerede.

- De danske mindretalsskoler får en transparent og retfærdig finansieringsmodel, som sikrer ligestillingen, og delstaten får sikkerhed i sin økonomiske planlægning, siger han.

Et gennembrud

Også for Skoleforeningens formand, Per Gildberg, er der tale om et gennembrud.

- Jeg har i løbet af årene været med til mange forhandlinger om ligestilling. Det her var første gang, at vi har fornemmet, at dialog og interessen for at løse en konflikt har været drivkraften i ministeriet, ikke at mindretallet skulle beroliges. Det er en ny måde at lave politik på, sagde Per Gildberg, som især takkede ministerpræsidentens mindretalsrådgiver, Renate Schnack, for at have bygget bro

- Renate Schnack har ydet et afgørende bidrag til, at man har fundet frem til en fælles løsning. Ligeledes har Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) en stor andel i, at man er blevet enige, sagde han.

Bæredygtigt

Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen, roste undervisningsministeriet for det gode forhandlingsmiljø og viljen til at finde en bæredygtig løsning. Han fremhævede især de klare og entydige principper, som nu gør sig gældende med hensyn til de danske elevers skolebuskørsel. Lovforslaget fastholder reguleringshensigten i redelige og hensigtsmæssige resultater, der bæres i fællesskab.

Delstatens mindretalsrådgiver, Renate Schnack, ser aftalen som et stort skridt for mindretallet.

- Nu er vi kommet et stort stykke længere i ligestillingsprocessen. Den nye politik, Torsten Albig står for, har gjort det muligt. Det er et nyt kapitel i mindretalspolitikken, sagde Renate Schnack.

Ensartet beregning

Samtidig med beregningen for elevtilskuddet til de danske skoler skal der også komme en ny beregning for tilskuddene til de tyske privatskoler i delstaten.

- En mere ensartet beregning for privatskolerne skaber planlægningssikkerhed for alle berørte skoler, sagde viceministeren, som er glad for, at den gode dialog med alle implicerede har ført til et godt resultat.

Daniel Dürkop