Stort legat til efterskoleophold

Fond giver op til 25.000 kroner per elev

COLOURBOX12588773

I anledningen af 100-året for grænsedragningen har »Anders Karl Rasmussen og hustru Kirsten Nørgaard Rasmussens legat« besluttet, at de i skoleåret 2020-2021 vil uddele nogle større legatportioner (op til 25.000 kr. pr. elev) til sydslesvigske elever, der vælger et efterskoleophold på en efterskoler efterskole i Horsens-området.
I januar bliver der lagt flere konkrete informationer om, hvordan man søger – ind på www.skoleforeningen.org/efterskole. Det er også her, man allerede nu kan informere sig om, hvilke efterskoler det helt konkret er, man kan søge legaterne til.
- Det er en meget stor gave, siger lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen.
- Beløbet er meget stort sammenlignet med, hvad man ellers kan få af legater, så det er en stor mulighed, især for familier med lav indkomst, siger hun.
Har man spørgsmål, kan man henvende sig til den lokale skolevejleder eller rejsekontoret.