Forårets forældremøder

Se datoer på forældremøder. Listen bliver opdateret løbende.

Forældremøder

Harreslev Danske Skole inviterer til skoledistriktets store forældremøde d.11.03.2020 kl. 19.00. i skolens Blå Sal. På dagsordenen er der beretninger fra fællesrådet, samarbejdsrådet og skoleledelsen samt valg til fællesrådet og samarbejdsrådet. Efterfølgende er der et oplæg omkring brug af mobiltelefoner mm. fra Ssp-konsulent Bo Holst Brandenhoff fra Sønderborg.

A. P. Møller Skolen inviterer til stort forældremøde med beretninger samt valg til samarbejdsråd og fællesråd tirsdag, den 24. marts, kl. 19.30.

Duborg-Skolen inviterer til Stort forældremøde på Duborg-Skolen den 24. marts. 2020. Kl. 17.00 fortæller rektor Heino Aggedam om visioner, pædagogisk fokus og udvikling på Duborg-Skolen, og kl. 17.30 viser skolens elevambassadører rundt på skolen og fortæller om deres hverdag. Fra kl. 18.00 er der valg til Samarbejdsrådet og Fællesrådet.

Hiort Lorenzen-Skolen inviterer til stor forældremøde den 15. april 2020. Mødet finder sted på skolen og starter kl. 19. På dagsordenen er der valg til samarbejdsråd og fællesråd. Desuden er »de unges brug af digitale medier« debatemne.

Der er valg mandag den 20/4 kl. 19.00 på Husum Danske Skole. Mødet afholdes i skolens festsal og der serveres kaffe og kage. Vi har valg til Fællesrådet, skolens samarbejdsråd og skolekredsen. Vi håber at se rigtig mange af jer!

Nibøl Danske Skole inviterer til sit store forældremøde sammen med Nibøl Daginstitution den 22. april 2020. Mødet finder sted på skolen og starter kl. 17.00. På dagsordenen er der valg til skolens samarbejdsråd og fællesråd. Desuden afholdes der en mindretalsmesse i gymnastikhallen.

Kaj Munk-Skolen inviterer til sit store forældremøde d. 22-04-2020 kl.18.00 – 21.00. På dagsordenen er der valg til samarbejdsråd og fællesråd samt sidst informationer til uge 20

 Sønder Brarup Danske Skole inviterer til sit store forældremøde tirsdag den 28. april 2020, kl. 18,00 i skolens aula. På dagsordenen er der bl.a. valg til samarbejdsråd og fællesråd. Desuden er der oplæg ved Helle Wendler fra Dansk Sundhedstjeneste om god omgang med digitale medier/mobiltelefoner.