Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90
Start:
tirsdag 28.4.2015 kl. 19.30
PDF:
Protokolstyrelsesmoede150428
 

Dagsorden

  1. Spørgetid
  2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 26. februar 2015
  3. Henvendelse fra samarbejdsrådene ved Ørsted Børnehave og Treja Danske Skole ang. en opblødning af skoledistriktsgrænsen – se bilag
  4. Orientering og drøftelse af Skoleforeningens IT-strategier. Oplæg ved Leif-Olaf Truelsen Knigge og Hans-Christian Christiansen
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt

Lukket del

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand