Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Christian Paulsen-Skolen, Südergraben 36 i Flensborg
Start:
tirsdag 28.5.2013 kl. 18.30
 

Dagsorden

  1. Spørgetid
  2. Præsentation af Skoleforeningens nye hjemmeside og informationsbrochure
  3. Udkast til ny skolelov (se bilag og bilag)
  4. Timetildeling i fællesskolen (se bilag)
  5. Frisiskundervisning og frisisk legestue ved Skoleforeningens institutioner (se bilag og bilag)
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt
  8. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. april 2013
  9. Kompetenceafklaring vedr. indre og ydre differentiering i fællesskolen (se bilag).

Lukket del

På Styrelsens vegne
Per Gildberg
formand

Læs protokollen