Fællesrådsmøde

Skoleforeningen afholder ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Læk Danske Skole, Probst-Nissen-Weg 55 i Læk
Start:
torsdag 19.9.2013 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede130919
 

Musikalsk optakt ved elever fra Ejderskolen under ledelse af overlærer Bente Lange.

Herefter foredrag ved lektor Helle Bjerresgaard: Læringsfællesskabets betydning og kvalitet.

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder og protokolfører
  2. Meddelelser
  3. Godkendelse af protokollatet fra fællesrådsmødet den 21. marts 2013
  4. Beretninger for skoleåret 2012/2013 – se bilag
  5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
  6. Skoleforeningens foreløbige budget for 2014 – se bilag
  7. Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne

Per Gildberg
formand