Fællesrådsmøde

Skoleforeningen afholder ordinært fællesrådsmøde

Faellesraadsmoede
Sted:
Husum Danske Skole, Klaus-Groth-Str. 45, 25813 Husum
Start:
torsdag 5.10.2017 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede05102017
 

Dagsorden

 1. Præsentation af nye ledere
 2. Valg af mødeleder og protokolfører
 3. Meddelelser
 4. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 30. marts 2017
 5. Beretninger for skoleåret 2016/2017. Direktionens og formandens skriftlige beretning er vedlagt som bilag
 6. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
 7. Valg af formand og næstformand
 8. Orientering fra Dialogevaluering
 9. Den gode skole i Sydslesvig herunder workshops – se bilag
 10. Skoleforeningens økonomi; orientering og drøftelse – se bilag
 11. Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand