Læseplan for faget musik

for obligatorisk musikundervisning i 1.-6. klassetrin samt 9. og 10. klassetrin og valgfagsundervisning 7.-10. klassetrin