Læseplan for faget idræt

1.-10. klassetrin i grundskolen, hovedskolen, realskolen og gymnasiet