Læseplan for faget håndarbejde

4.-10. klassetrin i grundskolen, mellemtrinnet, hovedskolen, realskolen og gymnasiet