Skoleskift inden for vores skolesystem

Som udgangspunkt skal alle elever gå i den skole, hvis skolekreds familiens adresse ligger i. I særlige situationer, såsom dårlig trivsel på skolen eller en adresseændring, der vil medføre flere skoleskift på kort tid m.m., kan der søges om dispensation fra den regel.