Fællesskoledistrikter

Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende daginstitutioner og skoler.

Fællesskoledistrikterne udgør Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og daginstitutionsbørn på 1000 i valgområdet. Afgørende er elev- og børnetallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valg finder sted.

Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.

I   II   III
Cornelius Hansen-Skolen   Gustav Johannsen-Skolen   Jens Jessen-Skolen
Hanved Danske Skole   Harreslev Danske Skole   Husby Danske Skole
Kobbermølle Danske Skole   Jaruplund Danske Skole   Lyksborg Danske Skole
Trene-Skolen, Tarp   Satrup Danske Skole   Husby Børnehave
Vanderup Danske Skole   Store Vi Danske Skole   Fjordvejens Børnehave
Ingrid-Hjemmet   Duborg Børnehave   Kilseng Børnehave
Hanved Børnehave   Skovgades Børnehave   Lyksborg Børnehave
Kobbermølle Børnehave   Harreslev Børnehave    
Tarp Børnehave   Harreslevmark Børnehave    
Store Vi-Vanderup Børnehave
(børn til 2 skoler)
  Jaruplund Børnehave    
Nystadens Vuggestue   Hostrup Børnehave    
    Store Vi-Vanderup Børnehave
(børn til 2 skoler)
   
         
IV   V   VI
Duborg-Skolen   A. P. Møller Skolen   Sønder Brarup Danske Skole
Christian Paulsen-Skolen   Gottorp-Skolen   Hatlund-Langballe Danske Skole
Jørgensby-Skolen   Hiort Lorenzen-Skolen   Kaj Munk-Skolen
Oksevejens Skole   Treja Danske Skole   Bøl/Strukstrup Danske Skole
Vyk Danske Skole   Ejderskolen   Sørup Danske Skole
Julie Ramsing-Børnehaven   Vestermølle Danske Skole   Mårkær Børnehave
Vesteralle Børnehave   Bydelsdorf Børnehave   Hatlund Børnehave
Engelsby Børnehave   Rendsborg Børnehave   Kappel Børnehave
Tarup Børnehave   Bustrupdam Børnehave   Sønderbrarup Børnehave
Jørgensby Børnehave   Ørsted Børnehave   Sørup Børnehave
Skt. Hans Børnehaven   Gottorp-Skolens Børnehave    
Oksevejens Børnehave   Isted Børnehave    
Vyk Legestue   Hiort Lorenzen-Skolens Børneh.    
Ringvejens Vuggestue   Vestermølle Børnehave    
    Karlsson Vuggestue    
         
VII   VIII   IX
Husum Danske Skole   Læk Danske Skole   Jes Kruse-Skolen
Hans Helgesen-Skolen   Medelby Danske Skole   Jernved Danske Skole
Uffe-Skolen   Skovlund-Valsbøl Danske Skole   Askfelt Danske Skole
Bredsted Danske Skole   Bavnehøj-Skolen   Risby Danske Skole
Drage Børnehave   Ladelund-Tinningsted Danske Skole   Askfelt Børnehave
Frederiksstad Børnehave   Nibøl Danske Skole   Kiel-Pris Børnehave
Husum Børnehave   Vidingherreds Danske Skole   Egernførde Børnehave
Garding Børnehave   Vesterland-Kejtum Danske Skole   Borreby Børnehave
(børn til 2 skoler)
Tønning Børnehave   Risum Skole/Risem Schölj    
Bredsted Børnehave   Ladelund Ungdomsskole    
    Humptrup Børnehave    
    Bramstedlund Børnehave
(børn til 2 skoler)
   
    Nibøl Børnehave    
    Risum Børnehave    
    Skovlund Børnehave    
    Aventoft Børnehave    
    Læk Børnehave    
    Sild Danske Børnehave