Fællesskoledistrikter

Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende dagtilbud og skoler. Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.

Fællesskoledistrikterne udgør principielt også Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og børn i dagtilbud på 1000 i valgområdet. Afgørende er tallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted. Oversigten over de vedtægtbestemte valgområder findes her.

Den aktuelle opdeling kan af kapacitetsmæssige årsager afvige fra den vedtægtsbestemte, da vi til enhver tid skal søge at udnytte kapaciteten bedst muligt:

I   II   III
Cornelius Hansen-Skolen   Gustav Johannsen-Skolen   Jens Jessen-Skolen
Hanved Danske Skole   Harreslev Danske Skole   Husby Danske Skole
Kobbermølle Danske Skole   Jaruplund Danske Skole   Lyksborg Danske Skole
Trene-Skolen, Tarp   Duborg Børnehave   Satrup Danske Skole
Store Vi-Vanderup Danske Skole   Skovgades Børnehave   Husby Børnehave
Ingrid-Hjemmet   Harreslev Børnehave   Fjordvejens Børnehave
Hanved Børnehave   Harreslevmark Børnehave   Kilseng Børnehave
Kobbermølle Børnehave   Jaruplund Børnehave   Lyksborg Børnehave
Tarp Børnehave   Harreslevløkke Daginstitution   Hostrup Børnehave
Store Vi-Vanderup Børnehave        
Nystadens Vuggestue        
         
IV   V   VI
Duborg-Skolen   A. P. Møller Skolen   Sønder Brarup Danske Skole
Jørgensby-Skolen   Gottorp-Skolen   Hatlund-Langballe Danske Skole
Oksevejens Skole   Hiort Lorenzen-Skolen   Kaj Munk-Skolen
Julie Ramsing-Børnehaven   Treja Danske Skole   Bøl/Strukstrup Danske Skole
Vesteralle Børnehave   Ejderskolen   Sørup Danske Skole
Engelsby Børnehave   Vestermølle Danske Skole   Mårkær Børnehave
Tarup Børnehave   Bydelsdorf Børnehave   Hatlund Børnehave
Jørgensby Børnehave   Rendsborg Børnehave   Kappel Børnehave
Skt. Hans Børnehaven   Bustrupdam Børnehave   Sønderbrarup Børnehave
Oksevejens Børnehave   Ørsted Børnehave   Sørup Børnehave
Ringvejens Vuggestue   Gottorp-Skolens Børnehave    
    Isted Børnehave    
    Hiort Lorenzen-Skolens Børneh.    
    Vestermølle Børnehave    
    Karlsson Vuggestue    
    Frederiksberg Daginstitution    
         
VII   VIII   IX
Husum Danske Skole   Læk Danske Skole   Jes Kruse-Skolen
Hans Helgesen-Skolen   Medelby Danske Skole   Jernved Danske Skole
Uffe-Skolen   Skovlund-Valsbøl Danske Skole   Askfelt Danske Skole
Bredsted Danske Skole   Vimmersbøl Danske Skole   Risby Danske Skole
Drage Børnehave   Nibøl Danske Skole   Askfelt Børnehave
Frederiksstad Børnehave   Sild Danske Skole   Kiel-Pris Børnehave
Husum Børnehave   Risum Skole/Risem Schölj   Egernførde Børnehave
Garding Børnehave   Ladelund Ungdomsskole   Borreby Børnehave
(børn til 2 skoler)
Tønning Børnehave   Vyk Danske Skole    
Bredsted Børnehave   Humptrup Børnehave    
    Bramstedlund Børnehave
(børn til 2 skoler)
   
    Nibøl Børnehave    
    Risum Børnehave    
    Skovlund Børnehave    
    Aventoft Børnehave    
    Læk Børnehave    
    Sild Danske Børnehave    
    Vyk Legestue