Alle institutioner

Ringvejens Vuggestue

Ringstrasse 224943 FlensburgTelefonnummer: 0461/50548600E-mail: ringvejens.vuggestue@skoleforeningen.org
Leder: Jette RasmussenFormand for samarbejdsråd: Raphael LobachAntal normerede pladser: 60Heraf til børn under tre år: 60Antal ansatte: 23
 
Ringvejens Vuggestue

Ringvejens -Vuggestue

Ringvejens vuggestue er en nybygget daginstitution fra 18. august 2014 med et indeareal på 713 m2 og et udeareal på 3825 m2. Vuggestuen er normeret til 60 børn i alderen 0-3 år. Vuggestuen er beliggende i Flensborg, tæt på Tarup.

Åbningstid

  • kl. 7-15 (pris: 296 euro)
  • kl. 7-15.30 (pris: 312 euro)
  • kl. 7-16 (pris: 328 euro)

Vi har fællesrundvisning for interesserede forældre hver torsdag kl. 13.

Vi har en dejlig lang venteliste.

Vuggestuen har 6 grupper med plads til 10 børn på hver stue, hvor der er ansat 1-2 pædagoger og 2 medhjælper.

I køkkenet står Christel, som er uddannet køkkenassistent, og Kaja som medhjælper for opgaven. De laver maden fra bunden og nybagt brød, der dufter i hele huset.

Vi har 3 fløje med egen indgangsdør og 2 stuer deler garderoben. Vi har et dejligt fællesrum med tilhørende brede gangarealer, og vi lægger vægt på et åbent miljø med mulighed for fysisk udfoldelse og uforudsigelighed i indretning, der giver mulighed for at udforske verden udenfor sin stue.

Vi arbejder i teams, 1 lille gruppe og 1 stor gruppe med i alt: 20 børn, dertil 6-7 voksne. Det betyder at vuggestuebørnene kun flytter fra lille til stor gruppe og bibeholder deres garderobeplads.

Den nye kultur

Team medfører høj faglighed hvor flere kompetencer kan komme i spil omkring børnene i læreringsmiljøerne samt vidensdeling.

Vi har i køkkenet Christel, som varetager at vi hver dag forkæles med nybagt brød og mad lavet fra bunden.

Vi har aldersopdelt struktur, fordi vi mener, at vi i højere grad kan yde en mere målrettet pædagogik med en aldersopdeling af børnene. Vi er en vuggestue, hvor der er grupper for de små og de store. Vi ser at børnene i høj grad søger andre børn som de selv matcher alders- og udviklingsmæssigt med. Vi ønsker at tilrettelægge det pædagogiske arbejde med hensyn til at tilgodese disse forhold.

Pædagogisk har vi valgt blandt andet at arbejde med Lise Ahlmanns principper til selvhjulpenhed. Vi mener at tiden for det enkelte barn er en betydningsfuld ressource. Derfor er det vigtigt at f.eks. bleskift og påklædning ikke bliver reduceret til en praktisk nødvendighed, der skal overstås så hurtigt så muligt. Det er af stor betydning for børn, at blive inddraget aktivt i vuggestuens aktiviteter for at undgå at de bliver passive og snydes for praktisk læring, samspil og udvikling.

Se videoen:

Rutinepædagogik, er også en del af vores hverdag:

  • Bidrager til at sætte fokus på det pædagogiske arbejde i hele hverdagslivet i vuggestuen.
  • Bidrager til, at børnene kan deltage i læreprocesser, hvor de selv er aktivt handlende, kan overskue opgaverne og oplever en umiddelbar mening med deres deltagelse
  • Giver gode rammer for inklusionsarbejde, fordi det er muligt at stille opgaver, som udfordrer og udvikler det enkelte barns potentialer
  • Understøtter og udvikler det pædagogiske personales faglige og didaktiske kompetencer og er et godt udgangspunkt for at udvikle en fælles pædagogisk kurs i vuggestuen.

Personale

Personalet i Ringvejens Vuggestue er ansat her, fordi de med engagement, faglighed og begejstring har lyst til hver dag at komme på arbejde og være med til at skabe en dagligdag med leg, sjov og ballade – og med plads til alvor, glæde og begejstring, omsorg, anerkendelse og trivsel for såvel børn som voksne.

Vuggestuen har i alt 23 fastansatte medarbejdere: 1 leder, 1 souschef, 8 pædagoger på fuld-/deltid, 12 pædagogmedhjælpere på fuld-/deltid, 1 køkkenassistent og Beyersdorf  til rengøring. Herudover er der tilknyttet løse vikarer. Desuden har vi Rene som pedel mandag og fredag.

Er du interesseret i at være en af de løse vikarer i vores vuggestue, er det vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig telefonisk inden for tidsrummer kl. 6.30-7.00!

54.781648,9.465433|gmap-bornehave.png|Ringvejens Vuggestue|Ringstrasse 2|24943 Flensburg|http://www.skoleforeningen.org/institutioner/dagtilbud/ringvejens-vuggestue;