Om udvalget

Udvalget Sprog og Læsning blev nedsat i år 2000 og arbejder på tværs af børnehave og skole. Udvalgets opgave er at arbejde med sprogpædagogiske og sprog-politiske emner i forhold til børn, forældre, pædagoger og lærere.

Udvalget har i den mellemliggende periode

  • udformet obligatoriske og forpligtende »Mål og handleplaner for sprog og læsning« for børnehaven og til og med 6. klasse
  • udformet sprogfoldere om, hvordan forældre kan støtte deres børns sprog- og læseudvikling
  • planlagt kurser om sprog og læsning for pædagoger og lærere
  • planlagt kurset »Vi er alle sproglærere«
  • været med til at indføre obligatoriske læsetest for alle elever på 2., 3., 4. og 5. klassetrin
  • udformet et samtaleark til overgangen fra børnehaven til skolen
  • udformet idekataloger for sprog og læsning for børnehaven, for 1. og 2. klasse og for 3. – 6. klasse.