Læseskub

Læseskub er en særlig læseindlæringsmetode, som anvendes på de elever, som trænger til et »skub« i forbindelse med deres læseindlæring.

Læseskub er en særlig læseindlæringsmetode, som anvendes på de elever, som trænger til et »skub« i forbindelse med deres læseindlæring. Kort sagt går princippet ud på, at man tilbyder læseskub til ca. 2-3 elever i en indskolingsklasse, som får undervisning efter læseskubmetoden. Det er 30 min. daglig undervisning efter en bestemt metode i en længere periode. Målet er, at eleven efter denne undervisning skal have et læsestandpunkt, der svarer til klassens middel. Ideen er også, at man med denne metode får fanget eleverne før det lider nederlag i deres læseindlæring og helt mister læselysten. Nogle kalder det for forebyggende specialundervisning. Erfaringer har også vist, at det ikke kun er de 3-4 elever fra en årgang, der får glæde af læseskubbet, men at selve læseskublæreren og samarbejdet med klassens lærerteam kan være en katalysator for læseudviklingen i hele klassen.