Læsebånd

Læsebånd er en læseaktivitet, hvor eleverne på tværs af skema og fag øver sig i at læse.

Læsebåndet er typisk placeret i starten af skoledagen, hvor eleverne læser i 20-30 minutter. Da læsning er en kompetence i alle fag deltager alle fag typisk også i læsebåndet. Læsebåndet kan organiseres på mange forskellige måder, og man kan også have et meget forskelligt indhold i læsebåndet. I nogle perioder er det måske læselysten, der skal styrkes, og i andre perioder er det måske den faglige læsning, der er i fokus. Nogle skoler kører kun læsebånd i perioder, og nogle skoler har læsebånd hele året rundt. På nogle skoler læser man bøger passende til de forskellige fag, mens man på andre skoler måske arbejder med forskellige læsestrategier i læsebånd. Mange steder gør man meget ud af at synliggøre læsebåndet, fx i form af symboler på antal læste sider eller bøger, hvilket kan være med til at motivere eleverne.