Støtte til efterskoleophold ved Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond

Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond yder støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark!

Støtten ydes primært til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.

Find ansøgningsskemaet på Grænseforeningens hjemmeside!

Fonden kan kun søges, efter at man er optaget på den skole, der søges tilskud til.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2022-2023 er den 8. maj 2022.