Støtte til efterskoleophold ved Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond

Viggo og Anne-Marie Bønnerups Fond yder støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark!

Støtten ydes primært til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v.

Find ansøgningsskemaet på Grænseforeningens hjemmeside!

Udfyld skemaet og indsend det ved at klikke på »Indsend«.

Fonden kan kun søges, efter at man er optaget på den skole, der søges tilskud til.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2019-2020 er  den 15. maj 2019.