Mindelegat For Gårdejer Christen Larsen og Hustru Ane Larsen F Olsen Hustofte Pr. Asnæs St.

til fremme for danskheden i Sydslesvig

Sydslesvigske elever kan søge om tilskud til efterskoleophold ved at sende en kort, skriftlig ansøgning til

Arne Andresen
Kalleshave 3
25917 Achtrup

Ansøgninger behandles løbende.

NB! Legatets midler er opbrugte og fonden modtager ikke flere ansøgninger i 2019.