Grænseforeningen for Horsens og omegns legat

Orientering om mulighed for ekstra støtte for særligt økonomisk trængende elever fra Sydslesvig

Grænseforeningen for Horsens og omegn støtter til skoleåret 2019-20 et antal elever fra Sydslesvig, som skal på efterskole i Danmark.

Legater uddeles til særligt økonomisk trængende elever (elever fra familier med særlig lav indkomst, børn af enlige forsørgere, førtidspensionister, bistandsmodtagere eller lign.)

For at komme i betragtning til et legat skal du sende en personlig ansøgning (max. 1 A4 side) med posten til:

Grænseforeningen for Horsens og omegn
v. Svend Bonefeld
Sundvej 32 c, 2. TH
8700 Horsens
DENMARK

Af din ansøgning skal det fremgå:
- Hvem du er
- Hvilken efterskole du skal gå på og hvorfor du vil på efterskole
- Hvorfor du mener, at Grænseforeningen for Horsens og omegn skal støtte dig

Brevet skal være Svend Bonefeld i hænde senest den 25. april 2019! Husk, at posten i Danmark er langsom, så få brevet afsted i god tid!

Med venlig hilsen
Rejsekontoret