Planteskoleejer Anders Karl Rasmussen og hustru Kirsten Nørgaard Rasmussens legat

Legatet er forankret i Grænseforeningen for Horsens og omegn og støtter unge sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark.

Legater uddeles til særligt økonomisk trængende elever (elever fra familier med særlig lav indkomst, børn af enlige forsørgere, førtidspensionister, bistandsmodtagere eller lign.)

1) Ansøgere, som har valgt et efterskoleophold på én af følgende skoler kan blive tilgodeset med max. 25.000 kr.:

- Elbæk Efterskole, Horsens

- Bråskovgaard Efterskole, Hornsyld

- Flemming Efterskole, Flemming

- Vestbirk Efterskole, Østbirk

- BGI akademiet, Hornsyld

- Hellebjerg Idrætsefterskole , Juelsminde

- Livsstilsefterskolen Hjarnø

- Vrigsted Efterskole, Stouby

- Kragelund Efterskole, Løsning

 2) Ansøgere, som har valgt et efterskoleophold på en anden efterskole i Danmark, kan blive tilgodeset med max. 10.000 kr.

Hvordan ansøger man?

Brug ansøgningsskemaet som downloades her. Ansøgningsfristen er den 24. april 2021.

2. år på efterskole

Som noget særligt, kan elever som vælger at gå 2 år på efterskole, blive tilgodeset med støtte til deres 2. år, hvis de vælger at gå på én af efterskolerne under pkt. 1 ovenfor.