Andre historiske spørgsmål

Dybboel
  • Hvad blev Danevirke brugt til? Hvem byggede Dannevirke?
  • Gjorde Danevirke gavn?
  • Hvornår regnede danskerne med at prøjserne ville angribe?
  • Hvorfor trak de Meza sig fra Danevirke, før det overhovedet kom til kamp?
  • Hvem befalede, at de Meza skulle trække sig fra Danevirke?
  • Hvad mente befolkningen i området om rømningen af Danevirke?
  • Hvad var politikernes reaktion på rømningen af Danevirke?
  • Foregik tilbagetrækningen fra Danevirke velordnet?
  • Hvad kæmpede man om i 1864? Hvem vandt?
  • Hvorfra blev prøjsernes kanoner affyret?