Skolesocialarbejder

ved PPR/Husum Skoledistrikt

Jobnr.:
48816
Institution:
Husum Skoledistrikt
Ansættelsestidspunkt:
1. september 2022
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en skolesocialarbejder ved PPR, tilknyttet Husum Skoledistrikt pr. 1. september 2022 eller snarest derefter. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 3. august 2022, kl. 08:00.
Nærmere oplysninger:
Du er velkommen til at ringe til ledende psykolog Mona Jochimsen eller pædagogisk konsulent og souschef Tanja Bøgen Jensen på +49(461) 570870, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende stillingen.  
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
3. august 2022, kl. 8:00
Offentliggjort:
23. juni 2022
 

PPR søger skolesocialarbejder til Husum Skoledistrikt

Ønsker du at være med til at gøre en forskel for børn og unge i Nordfriesland, så de trives og får en god skoleoplevelse?

Vil du være med til at understøtte skoleforeningens vigtige formål, hvor man giver børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab? Og kan du samarbejde tværfagligt, for at sikre de bedste muligheder for eleverne? Så har vi jobbet til dig.

Med din faglighed vil du bringe vigtig viden ind i skolen – blandt andet i forhold til arbejde med børn og unges alsidige udvikling og trivsel, ved at skabe gode og trygge fællesskaber og lære børn at begå sig i forskellige sociale sammenhænge. Grundlaget for en god skoletid er gode og velfungerende sociale og faglige fællesskaber, og som vores nye skolesocialarbejder, er du med til at skabe rammerne herfor.

Fokus på relationer, fællesskab og familiekontakt. 

Som vores skolesocialarbejder skal du være med til at skabe aktiviteter og projekter, der har til formål at skabe gode oplevelser – både for grupper og enkelte personer. Du kommer, blandt andet, til at arbejde med et årshjul af aktiviteter, som indeholder forskellige indsatser såsom: antimobning, tolerance og gaming. Dem skal du både koordinere, projektlede og evaluere. Du får et dagligt tæt samarbejde med lærere, skoleledelse, ungdomsskole og andre aktører af afgørende karakter. Du bliver kontakt til de offentlige instanser, så eleverne får den hjælp de har behov for, både i hjemmet og i skolesammenhæng. Dette kan være at understøtte etablering af procedurer på skolerne omkring bl.a. systemstøtte og skolevægring.

Primære opgaver vil bestå i:  

  • Rådgivning, vejledning og formidling af hjælp til elever, forældre og lærere 
  • Opsøgende og forebyggende arbejde  
  • Socialpædagogiske aktiviteter i klasser og grupper 
  • Tværfagligt samarbejde, herunder udvikling af skoleudviklingsprojekter 
  • Netværksarbejde i lokalsamfundet, med øvrige institutioner og tyske myndigheder 
  • Andre socialpædagogiske opgaver og systemstøtte, herunder fokus på bl.a. trivsel, mobning, fravær 

Motivation og begejstring for tværprofessionelt samarbejde:

Du har gode kommunikative evner, er samarbejdsorienteret og kan skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer. Det tværprofessionelle samarbejde er af afgørende karakter for elevernes trivsel og udvikling af positive fællesskaber.  Det er helt essentielt, da du får en nøglerolle i at sikre trivsel – og for at sikre den, skal du være stærk relationel ligesom du skal have en forståelse for og fornemmelse af, hvad der optager eleverne. Du involverer relevante partnere, når du oplever, der er et behov – enten i forhold til den enkelte eller ved at skabe en aktivitet, der omfavner en større gruppes behov. Koordinering og understøttelse af diverse indsatser stiller krav til selvstændigt arbejde, med fokus på barnets trivsel.

Profilen vi søger, har gerne en baggrund som pædagog, socialpædagog eller måske som socialrådgiver kombineret med pædagogik – der er mange veje ind i jobbet. Du skal kunne begå dig på både dansk og tysk, da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder og derudover er det en forudsætning at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. 

Vi arbejder udviklingsorienteret med fødderne på jorden 
Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme, men vi benytter flere metoder og teorier. Vi lægger vægt på at være tilgængelige, fleksible og agere hurtigt. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi, at du aldrig står alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tværfagligt og monofagligt. Når du starter, vil du ikke stå alene. Du vil tage del i et introduktionsforløb, hvor du møder vores øvrige fem skolesocialarbejdere, så I sammen kan få stablet et godt samarbejde på benene. Det er vigtigt for os, at du får en god og tryg start – og føler dig klædt på til opgaven.

Vil du være med til at gøre en forskel for skoleforeningens unge?

Så skynd dig at sende os din ansøgning. Du søger ved at sende dit CV og din ansøgning til job@skoleforeningen.org

Du er velkommen til at ringe til ledende psykolog Mona Jochimsen eller souschef Tanja Bøgen Jensen, på +49(461) 570870, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende stillingen.   

Foreløbigt ansættelsessted: Husum Skoledistrikt – herunder Bredsted Danske Skole, Uffeskolen i Tønning og Hans-Helgesen skolen Frederiksstad.  

Ansættelse: Fuldtid

Ansættelsesstart:  1. september eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 3. august 2022

Ansættelsessamtaler finder sted snarest derefter

Vi glæder os til at møde dig.