Pædagog

ved PPR/Sønder Brarup Danske Skole

Jobnr.:
47993
Institution:
Sønder Brarup Danske Skole
Ansættelsestidspunkt:
15. august 2022
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en pædagog til specialpædagogiske læringsgrupper ved Sønder Brarup Danske Skole pr. 15. august 2022 eller snarest derefter. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 1. juni 2022, kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Mona Jochimsen eller souschef Tanja Bøgen Jensen på +49(461) 570870
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
1. juni 2022, kl. 12:00
Offentliggjort:
25. april 2022
 

Pædagog i specialpædagogiske læringsgrupper på Sønder Brarup Danske Skole

Kan du omsætte pædagogik i skoleregi med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger? Har du gode input til, hvordan man anvender faglige værktøjer i klasselokalet – og dermed går fra teori til praksis? Tror du også på, at vi lærer bedst af og med hinanden – parallelt med at vi engagerer os i vores daglige opgaveløsning? Så kan du være vores nye læringsgruppepædagog, som skal være med til at udvikle det gode tværprofessionelle samarbejde.

Kollegial vejledning og sparring er vejen, når skoleforeningens skoler skal implementere ny viden i praksis. Gennem læringsgrupperne ønsker vi at skabe et forum, hvor der er tid til refleksion over både selve læringens spørgsmål, samt det det pædagogiske perspektiv på læring. Vi søger derfor en læringsgruppepædagog, der er skarp på sine faglige kompetencer – og som er i stand til at formidle og omsætte dem til praksis.

Faglighed i spil på nye måder

Som vores nye kollega træder du som pædagog ind i skoleregi, og du skal derfor skabe et godt samarbejde med lærerne på skolen. Du bliver drivkraften, der tænker pædagogikken ind i undervisningen, og det er derfor essentielt, at du har forståelse for lærerens position og arbejdsopgaver. Vi leder efter dig, der kan se og forstå vigtigheden i at sætte indretning og undervisningsmiljø på dagsordenen, og sammen med lærerne skabe den udvikling der kommer eleverne til gode. Et tværfagligt samarbejde omfatter ikke kun at have kendskab til børnene, men også have kendskab til hinandens praksisser, så vi bruger vores viden bedst muligt – og dermed kan sikre at alle vores elever trives i deres skoledag. Nogle af dine vigtigste opgaver vil være at:

  • Skabe et godt tværprofessionelt samarbejde med lærerne i læringsgrupperne 
  • Implementere pædagogikken i undervisningen  
  • Have fokus på indretning af læringsrummet og klassemiljøet     
  • Anvende socialpædagogiske aktiviteter i klasser og grupper 
  • Skabe en evalueringskultur, så vi målrettet evaluerer teamets indsatser, undervisning og pædagogik 
  • Sikre den gode og trygge brobygning og overgang 
  • Løse socialpædagogiske opgaver og yde systemstøtte inden for fx trivsel, mobning og fravær

Relationel stærk pædagog, der har trådt sine faglige sko i skoleverdenen

Vi forestiller os, at du er uddannet pædagog med erfaring fra skoleverdenen. Det er vigtigt, da du skal samarbejde omkring indholdet af undervisningen og trivslen i klasselokalet. Du har gode kommunikative evner, som du trækker på, når du skaber gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt. Du trives i den koordinerende og udviklende rolle, og du kan godt lide at teste nye værktøjer og teorier af i praksis.

Vi forventer, at du kan begå dig på både dansk og tysk, da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder og derudover er det en forudsætning, at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. 

Fælles værdier og børnesyn
Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme, men vi benytter flere metoder og teorier. Vi lægger vægt på at være tilgængelige, fleksible og agere hurtigt. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi, at du aldrig står alene med en udfordring. Der er altid kolleger, som står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Du bliver en del af et samlet team, som sammen ønsker at betræde stierne og finde frem til den bedste samarbejdsmodel. Du vil blive budt velkommen af vores andre læringsgruppepædagoger, så I sammen kan få skabt et fagligt fællesskab – det betyder også, at der altid er mulighed for sparring. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tværfagligt og monofagligt.

Vil du være med til at skabe stærke læringsgrupper i fællesskab med dygtige kolleger?  

Så skynd dig at sende os din ansøgning. Du søger ved at sende dit CV og din ansøgning til job@skoleforeningen.org

Du er velkommen til at ringe til ledende psykolog Mona Jochimsen eller souschef Tanja Bøgen Jensen på +49(461) 570870, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende stillingen.  

Vi glæder os til at møde dig.  

Foreløbigt tjenestested: Sønder Brarup Danske Skole

Ansøgningsfrist: 1. juni 2022

Ansættelses start: 15. august 2022 eller snarest derefter

Ansættelse: Fuld tid