Administrativ leder med flair for pædagogiske og organisatoriske opgaver

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en administrativ leder til Rejsekontoret med tiltrædelse pr. 1. juli 2022 eller snarest derefter.

Jobnr.:
48069
Institution:
Centraladministrationen
Ansættelsestidspunkt:
1. juli 2022
Lønindplacering:
TVÖD
Ugentlig arbejdstid:
38,25 timer
Nærmere oplysninger:
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte skolekonsulent Eberhard von Oettingen, tlf. +49 (0) 461 5047 115
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
16. maj 2022, kl. 8:00
Offentliggjort:
4. maj 2022
 

ADMINISTRATIV LEDER MED FLAIR FOR PÆDAGOGISKE OG ORGANISATORISKE OPGAVER
Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en administrativ leder til
Rejsekontoret og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig med tiltrædelse pr. 1. juli 2022 eller snarest derefter.

Rejsekontoret er Skoleforeningens centrale kontaktflade for daginstitutions- og skolerelateret udveksling mellem
Danmark og Sydslesvig. Rejsekontoret fungerer som servicekontor og informationsportal for sommerferierejser,
elevudveksling, lejrskole- og efterskoleophold og besøg af skoleklasser, lærer- og pædagogstuderende m.fl.

Derudover er Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig placeret i Rejsekontoret. Voksenundervisningen er det centrale sted i Sydslesvig, hvor der tilbydes undervisning for voksne inden for et bredt udvalg af fag og emner. Lederen af Rejsekontoret er ansvarlig for den overordnede planlægning og udviklingen af Voksenundervisningen, samt repræsentation af Voksenundervisningen i de forskellige råd.

VI ØNSKER OS EN ADMINISTRATIV LEDER
med pædagogisk indsigt, som er i stand til at matche udvekslingselever og skabe kontakt mellem skoleklasser i Danmark
og Sydslesvig. Du skal besidde gode kommunikative evner og være dygtig til at servicere interessenterne via telefon, mail og sociale medier.

Vi ønsker os en dygtig leder, der er i stand til at identificere og servicere de mange målgruppers behov og synliggøre de kulturmødetilbud der findes i Grænselandet. Du skal være stærk på relationerne og i stand til at skabe gode netværk og samarbejde med andre organisationer og samarbejdspartnere.

Desuden er følgende skills nødvendige, for at kunne få succes i stillingen
- Du er struktureret og kan selvstændigt holde styr på mange forskellige deadlines, og du følger løbende op på - og afslutter - kontorets projekter.
- Du er i stand til at organisere rejselogistik og events, kurser, messer, informationsarrangementer og lign.
- Du har erfaring med at behandle ansøgninger, planlægge møder samt holde styr på budgetter.
- Du skal have meget gode IT-kompetencer (hjemmesidesystemer, word, powerpoint og excel) og kunne udvikle ledsagende tryksager og onlinepublikationer med fangende, målgruppeorienterede tekster.
- Du er en excellent kommunikator, der kan begå sig sprogligt i mange forskellige fora, lige fra forældreaftner, skoleledermøder, på scenen til et årsmøde eller ved det politiske forhandlingsbord.

Vi forventer, at du har en relevant akademisk og/eller administrativ uddannelse. Vi ønsker os en administrativ leder, der formår at bidrage med nytænkning og er i stand til at videreudvikle den skolerelaterede kontakt mellem Danmark og Sydslesvig.

LØN OG ANSÆTTELSE
i henhold til TVöD. Arbejdstiden vil være på 38,25 ugentlige timer. Du skal være indstillet på en fleksibel tidsinddeling, aftenmøder og weekendarbejde. Vi forventer, at du har kendskab til tysk.

VIL DU VIDE MERE
er du velkommen til at kontakte områdechef Eberhard von Oettingen (tlf. +49 (0) 461 5047 115).

ANSØGNING
med relevante bilag sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org
Ansøgningen skal være os i hænde senest 16. maj 2022, kl. 8.00