Skoleleder til Jes Kruse-Skolen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny skoleleder til Jes Kruse-Skolen med tiltrædelse 26. juli 2021 eller snarest derefter

Jobnr.:
45361
Institution:
Jes Kruse-Skolen
Ansættelsestidspunkt:
26. juli 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Fuldt timetal
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte pædagogisk konsulent Dorthe Sønnichsen 0049 (0)175 9835187 eller den nuværende skoleleder Peter Olesen Müller 0049 (0)4351 71570
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag som bl.a. kopier af eksamensbeviser på læreruddannelsen (er en betingelse for at kunne søge jobbet) og udtalelser sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
19. april 2021, kl. 12:00
Offentliggjort:
19. marts 2021
 

Engageret skoleleder som pædagogisk fyrtårn

Jes Kruse-Skolen har fokus på det gode og demokratiske læringsmiljø, hvor der er plads til forskelligheder. Rummelighed, respekt og tålmodighed er vigtige værdier i bestræbelserne på høj faglighed og trivsel. Musik og bevægelse samt målrettet brug af digitale medier spiller en central rolle i skolens kultur og læringsmiljø.

Egernførde er en charmerende købstad med lange sandstrande. Den danske skole blev for 70 år siden placeret lige uden for byen, hvilket nu er midt i byen. Den opstod takket være et dedikeret dansk mindretal, som ønskede sig en skole med danske værdier og traditioner. Som dengang så i dag. Talt i kilometer ligger Egernførde langt fra Danmark for vores familier. Det gør, at vi som skole gør en særlig indsats for at dansk sprog og kultur fylder meget i vores skolehverdag.  Sammen med de øvrige medarbejdere indgår Jes Kruse-Skolen i det lokale danske mindretal, hvilket er et unikt fællesskab. Her er den enkeltes indsats af stor betydning, så en forankring i dette sammenhold er af stor værdi for det fremtidige arbejde.

Skoleforeningen søger pr. 26. juli 2021 eller hurtigst muligt derefter en ny skoleleder til Jes Kruse-Skolen, idet vores skoleleder går på pension.

Jes Kruse-Skolen er en af de største danske fællesskoler i Sydslesvig. Den er beliggende i Egernførde i det sydøstlige hjørne af landsdelen og har et stort skoledistrikt med 340 forventningsfulde elever på 1. – 10. årg. Hertil hører også en lille specialpædagogisk læringsgruppe. Skolen er en heldagsskole, hvor eleverne kan deltage i fritidsaktiviteter efter undervisningen i heldagsskolen eller i Børne & Ungdomshuset til midt på eftermiddagen. Der er 42 engagerede ansatte, hvoraf de 29 er lærere.

Vi er rigtig godt med mht. digitalisering på skolen og er samtidig nysgerrig på fortsat udvikling af området.

Det er dig vi søger, hvis du

  • Trives i en kompleks hverdag med humor, udfordringer og tempo
  • Er visionær og kan lide at udfordre og ser dig selv som fyrtårnet, der gerne repræsenterer skolen udadtil og i vores lokale omverden, herunder også flertalsbefolkningen
  • Er åben og udadvendt, viser nærvær og har øje og blik for eleven, medarbejderen og de enkelte forældre
  • Har fokus på retningen og samtidig at skabe følgeskab
  • I alt hvad du gør har fokus på kerneopgaven, nemlig elevernes læring og trivsel
  • Ser potentialer i at kombinere ledelsesopgaven med det at undervise få timer.

Vi ønsker os en skoleleder med ledelseserfaring, gerne med en ledelsesuddannelse eller lysten til at tage en og som i samarbejde med det pædagogiske personale aktivt vil medvirke i videreudviklingen af skolens professionelle læringsfællesskab.

Er det dig, der med høj professionalitet, engagement og glimt i øjet har lyst til at påtage dig det betydningsfuldt virke ved Jes Kruse-Skolen i Egernførde? Kan du samtidig frit og ubesværet begå dig på tysk, så er du måske vores nye skoleleder.

Se også nærmere på foreningens hjemmeside www.skoleforeningen.org og få et mangfoldigt indblik i en spændende pædagogisk hverdag i vores mindretalsinstitutioner.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte pædagogisk konsulent Dorthe Sønnichsen 0049 (0)175 9835187 eller den nuværende skoleleder Peter Olesen Müller 0049 (0)4351 71570

Der planlægges med samtaler d. 26. april og d. 6. maj

Ansøgningsfrist er den 19.4. 2021 kl. 12.00.