Psykolog ved PPR

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog

Jobnr.:
46987
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ansættelsestidspunkt:
1. februar 2022
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
fuldt timetal
Nærmere oplysninger:
Vil du være vores kollega? Så hører vi rigtig gerne fra dig. Du kan kontakte ledende psykolog hos PPR, Mona Jochimsen for yderligere oplysninger (tlf. +49 (0) 461 5708 70 eller du kan skrive en mail til Mona.Jochimsen@skoleforeningen.org. Du kan også læse mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
20. december 2021, kl. 0:00
Offentliggjort:
23. november 2021
 

Psykolog til tidlig indsats og opfølgning, i stærkt tværprofessionelt team

Hos PPR arbejdes der aktivt med at skabe stærke tværprofessionelle teams bestående af psykologer og konsulenter på hhv. dagtilbud og skoleområde. Du vil derfor blive en del af udviklingsprocessen, der tager udgangspunkt i kerneydelsen: at skabe de bedste rammer, muligheder og vilkår for børn og unge med specialpædagogisk behov. 

I PPR teamet arbejder vi for at skabe det bedste udgangspunkt for læring gennem trivsel og udvikling – for børn og deres familier. Holdet omkring barnet består af både interne og eksterne fagpersoner, og du vil blive en tæt samarbejdspartner og bindeled i arbejdet omkring tidlig indsats og opfølgning af igangsatte tiltag.    

Trivsel og fællesskaber
Der er stor bredde i opgaverne, så en forudsætning for at lykkedes er at du evner at arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og struktureret. Du kommer til at bidrage til at udvikle og understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling gennem udviklende fællesskaber. Nogle af dine primære ansvarsområder og opgaver, du vil møde i hverdagen, vil være, at:

  • Gennemføre psykologisk undersøgelse og testning.
  • Formidle undersøgelsesresultater til forældre og fagprofessionelle
  • Anbefale konkrete værktøjer samt tværfaglige henvisninger
  • Rådgivning og vejledning til medarbejdere på skoleforeningens dagtilbud og skoler.
  • Sparre og rådgive for at fremme en inkluderende praksis
  • Følge op og evaluere handleplaner og forløb i samarbejde med skoler og dagtilbud.
  • Deltage i tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte børn og elever
  • Medvirke til konstruktivt forældresamarbejde

Vigtigt er, at du kan bringe det tværprofessionelle i spil, på en måde der er til gavn for barnet og familien. Dvs. at inddrage relevante samarbejdspartnere, både internt og eksternt, på det rigtige tidspunkt i forløbet. Samarbejde med familier er en stor og vigtig del af opgaven, så du skal kunne omsætte resultater og observationer, til praksisnært sprog. Deltagelse i organisations- og udviklingsarbejdet i en politisk ledet organisation, er en naturlig del af opgaven.

Du er uddannet psykolog: cand.psych., cand. pæd. psych. eller dipl. Psych. Hvis ikke du har en autorisation, vil vi gerne hjælpe dig med at få den. Du skal kunne begå dig på både dansk og tysk, da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder. Det er en forudsætning at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil.

Vi arbejder helhedsorienteret og praksisnært
Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme – med udgangspunkt i barnets perspektiv. Vi lægger vægt på at være tilgængelige, fleksible og agere hurtigt. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi at du aldrig står alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tvær og monofagligt.

Vil du være vores kollega?
Så hører vi rigtig gerne fra dig. Du kan kontakte ledende psykolog hos PPR, Mona Jochimsen for yderligere oplysninger. Du kan også læse mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org

Ansættelse: Fuld tid  

Ansættelsesstart:  1. februar eller snarest derefter.   

Ansøgningsfrist: 20. december

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 2.

 

Vi glæder os til at møde dig.