Pædagogisk konsulent for faget matematik

ved Center for Undervisningsmidler

Jobnr.:
45431
Institution:
Center for Undervisningsmidler
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Udløser en reduktion på 9,33 løntimer
Særlige bemærkninger:
Stillingen ønskes besat per 1. august 2021 eller snarest derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 26. april 2021, kl. 12:00. Samtaler finder sted i uge 17/18.
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til kst. leder af CfU, Dorthe Sønnichsen, tlf. +49 175 9835187.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
26. april 2021, kl. 12:00
Offentliggjort:
1. april 2021
 

Pædagogisk konsulent for faget Matematik

Vi søger en pædagogisk konsulent for faget matematik pr. 1. august 2021 til en spændende og alsidig hverdag i Center for Undervisningsmidler.

Center for Undervisningsmidler servicerer en bred brugergruppe inden for Skoleforeningens udviklings- og læringsverden, hvor målgruppen er det pædagogiske personale lige fra vuggestuer til gymnasier.

Helt aktuelt tager vi i næste skoleår hul på en ny organisering med fem matematikvejledere, hvor du er tovholder for dem og der skal udarbejdes en matematikstrategi med særligt fokus på matematikglæde.

Arbejdsområderne omfatter bl.a.:

 • Faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning i forhold til skoler og lærere
 • Vurdering af analoge og digitale læremidler med henblik på indkøb til Center for Undervisningsmidler og udvikling af læremiddelportalen mitCFU
 • Deltagelse i danske matematikfaglige netværk
 • Faglig og pædagogisk udvikling og evaluering, herunder læringsformer med it
 • Medvirken til udvikling, implementering og facilitering af Skoleforeningens overordnede indsatsområder på skoleområdet
 • Planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed
 • Koordinator for matematikvejlederne
 • Ledelse af eksamensudvalget for matematik
 • Administrative opgaver

Vi forventer, at du

 • har en læreruddannelse og linjefag i matematik
 • er optaget af- og har kendskab til nye læringsformer med it
 • er samarbejdsorienteret og et tydeligt bindeled mellem interne og eksterne netværk
 • god til at skabe tillidsfulde rum i samarbejdsrelationer
 • har en matematikvejlederuddannelse eller har lyst til at tage den

Vi kan tilbyde dig

 • et spændende pædagogisk miljø i CFU-regi, der altid har udvikling for øje
 • dygtige kolleger i et stærkt team, hvor man løfter i flok og har let til smil
 • inspirerende projekter, som du får lov til at sætte dit præg på.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen udløser en reduktion på 9,33 løntimer.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til kst. leder af CFU, Dorthe Sønnichsen, (0)175 9835 187

Stillingen ønskes besat pr 01.08.2021

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org Ansøgningsfristen er den 26.04.2021 kl. 12.00. Samtaler finder sted i uge 17/18.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org