Pædagog (GENOPSLAG)

ved Risum Børnehave

Jobnr.:
46393
Institution:
Risum Børnehave
Ansættelsestidspunkt:
22. november 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
20 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en pædagog til Risum Børnehave pr. 22. november 2021 eller snarest derefter. Med baggrund i coronakrisen må ansøgerne være indstillet på at ansættelsestidspunktet kan udskydes til et senere tidspunkt. Risum Børnehave er normeret til 30 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 1. november 2021, kl. 12:00.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Sabine Luise Beister, Risum Børnehave, tlf. 04661-4859.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
1. november 2021, kl. 12:00
Offentliggjort:
18. oktober 2021
 

Pædagog til Risum Børnehave

Vi er et lille, venligt og imødekommende hus, som sætter stor pris på, at skabe en hverdag for og med hinanden, hvor vi alle kan føle os trygge og give hinanden mulighed for at udvikle sig. Det gælder os som team, børnene og deres forældre. Vi vægter højt, at have en åben tilgang til hinandens forskelligheder og at vi taler sammen på en ligeværdig, anerkendende måde. Vi har en forventning om at finde løsninger i fælleskab, også i vanskelige situationer og at vi hjælper hinanden.

Vi leder efter en fleksibel kollega, som medbringer faglig viden og engagement til gennemførelsen af pædagogiske tiltag i hverdagen og til vores konceptudvikling og som har lyst til at være en del af et dynamisk nyt sammensat team.

Yderligere forventninger til vores nye kollega:

- Behersker didaktiske redskaber til at kunne tilrettelægge og evaluere det pædagogisk funderede sprogarbejde. Anvende givne redskaber som f.eks. TRAS, til at dokumentere barnets sproglige udviklingsstatus løbende. Erkende, dokumentere og handle adækvat ift. udviklingsforstyrrede børn og intervenere med inklusionsforløb.

- Selvstændig tilrettelæggelse og gennemførelse af gruppearbejde med en pædagogmedhjælper. Bl.a.  bevægelsesaktiviteter til børn i alderen 2,5 - 3 år / 4 - 6 år med en gruppestørrelse på 10-15 børn, sammen med en pædagogmedhjælper.

- Har erfaring med indvendingsfaser af børn i institutionslivet og er i stand til selvansvarlig, at organisere disse og indføre forældre og børn i strukturerne i vores hus.

- Medbringer IT kompetencer til den tjeneste daglige kommunikation i institutionen iblandt medarbejdere og i forældrekontakten

  • herunder dokumentere det pædagogiske arbejde i børnenes mapper og over digitale ressourcer
  • Generelle kompetencer i at anvendelsen af digitale medier i det pædagogiske arbejde

- Medbringe organisatoriske egenskaber og fleksibilitet til at iværksætte og deltage i traditionelle festiviteter, koloniophold, ture ude af huset og have lyst til at videreudvikle og præge vores pædagogiske koncept