Lærer / Månedslønnet vikar

ved de danske skoler i Sydslesvig

Jobnr.:
45409
Institution:
de danske skoler i Sydslesvig
Ansættelsesperiode:
26. juli 2021 til 31. juli 2022
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Særlige bemærkninger:
Ved de danske skoler i Sydslesvig opslås et antal stillinger som lærer til besættelse pr. 26. juli 2021 og et antal månedslønnede vikariater med tidsbegrænset ansættelse i tidsrummet 26. juli 2021 (eller snarest derefter) - 31. juli 2022. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest 15. april 2021, kl. 8.00.
Nærmere oplysninger:
Læs mere om alle stillingsopslag i pdf-filen nedenfor. Nærmere oplysninger om de respektive stillinger indhentes ved at kontakte de pågældende skoleledere. Nærmere informationer om ansættelsesforholdene kan fås ved henvendelse til områdecheferne Olaf Runz og Eberhard v. Oettingen, tlf. +49 (0) 461 - 50 47 - 113/117. Nærmere oplysninger vedr. pensionsforhold kan fås ved henvendelse til kontorleder af lønningskontoret Bjørn Ulleseit, tlf. +49 461 5047 122.
Adresse:
Ansøgninger med samtlige relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser og udtalelser), sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org, under angivelse af 1) jobnr. (45409-XX), 2) skole
Ansøgningsfrist:
15. april 2021, kl. 8:00
Hent som pdf:
Lærer / Månedslønnet vikar
Offentliggjort:
31. marts 2021