Forstander til Ladelund Ungdomsskole

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny forstander til Ladelund Ungdomsskole med tiltrædelse 26. juli 2021 eller snarest derefter

Jobnr.:
45363
Institution:
Ladelund Ungdomsskole
Ansættelsestidspunkt:
26. juli 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Fuldt timetal
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte samarbejdsrådsformand Jörg Helmer (0049 4666 989989) eller områdechef Eberhard von Oettingen (0049 461 5047 115).
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser på læreruddannelsen og udtalelser) sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
20. april 2021, kl. 8:00
Offentliggjort:
19. marts 2021
 

tør Du gå nye veje?

visionær forstander til

Ladelund Ungdomsskole søges

Har du lyst til at arbejde med ledelse på Sydslesvigs unikke ungdomsskole syd for Danmark? Har du mod på at skabe de rette betingelser, så nye veje trædes? Er du klar til at berige det sydslesvigske skolevæsen med en helt anderledes skole? Vil du bidrage til at gøre unge mennesker stærke og ansvarlige for egen læring og dermed give unge livsduelighed med mod på en god start på et spændende arbejdsliv?

Vi søger vores nye forstander til Ladelund Ungdomsskole, der bliver tovholder i en forandringsproces, hvor skolens stærke og trygge efterskoleværdier og traditioner bæres med ind i en ny erhvervsforberedende profil.  Skolen skal placere sig som Sydslesvigs brobygger til danske ungdomsuddannelser. Skolens engagerede medarbejdere, bestyrelsen og en positiv skoleforvaltning er klar til sammen med dig at udvikle den kommende profil og smøge ærmerne op, så vi sammen realiserer skolens visioner og værdier.

Ladelund Ungdomsskole er rammen for ca. 50 unge på 7.- 9. klassetrin. I hele 40 år har skolen været en tryg efterskolebase med god ungdomstrivsel. Skolen har været et fagligt springbræt for mange unge på deres vej ind i ungdomsuddannelser. Unge, der har oplevet kant i deres børne- ungdomsliv har i Ladelund mødt voksne, der vil dem alt, og som ikke holder sig tilbage, når der skal gives tryghed og vises perspektiv. Ladelund Ungdomsskole danner unge mennesker, så de ser deres muligheder i samfundet og bliver kompetente og ansvarsbevidste medborgere. Dette engagement forpligter, og det ønsker skolen at holde fast i.

Jobprofil:
Dine primære ansvarsområder bliver at:

 • være nærmeste leder for 20 medarbejdere med tværprofessionelle baggrunde
 • administrere hele skolens drift i tæt samarbejde med en centralforvaltning
 • medvirke til, at der gennem undervisning og fritid sker en kobling mellem teori og praksis på skolen
 • lede teamprocesser ud fra skolens strategi og skabe fremdrift i forhold til såvel den strategiske som den pædagogiske udvikling, i fællesskab med skoleforvaltningen og nabofællesskolen i Læk
 • have ansvar for eksamen
 • søge og udbygge praktik-, uddannelses- og jobnetværk i Sydslesvig og Tønder og Åbenrå kommune i samarbejde med konsulenten for uddannelse og job
 • medvirke til at skabe synlighed af eget ansvarsområde via intern og ekstern kommunikation
 • bidrage positivt og proaktivt i ledelsesteamet.

Ansvar og udvikling
Du får ansvaret for drift, økonomi og personaleledelse. Du skal formå at omsætte teori, tanker og strategi til konkret handling, og være katalysator i udviklingen og væksten af undervisnings-, fritids- og praktikaktiviteterne inden for eget område, og i forhold til Skoleforeningens øvrige skoler.

Personprofil
Du kommunikerer klare rammer og tydelig retning for medarbejderne. Din tilgang er medinddragende og anerkendende med fokus på samarbejde og tværfaglighed. Du er empatisk og til stede i mødet med mennesker. Du værdsætter forskellighed, så du skaber opbakning til de forandringer, som Ladelund Ungdomsskole står over for. Med din pædagogiske indsigt og faglighed kan du stå i spidsen for den fortsatte udvikling af skolen og de fagligt kompetente undervisere.

Vi ser gerne, at du medbringer erfaring fra efterskoleverden og har lyst til at bo på matriklen.

Vi forventer desuden, at du:

 • har erfaring med pædagogisk ledelse samt team- og personaleledelse
 • kan skabe resultater og relationer
 • har mod på forandringsledelse
 • har stor forståelse for unge, der skal have lov til at få flere chancer og finde deres egen retning i uddannelsessystemet
 • har interesse i samfundets udvikling og forståelse for synergien mellem erhvervslivet, Skoleforeningen og offentlige uddannelsessteder i Slesvig-Holsten og Syddanmark
 • behersker dansk og tysk i tale og skrift eller er frisk på at udbygge dit tyske
 • har en læreruddannelse

Vi tilbyder:
Attraktive ansættelsesvilkår og et udfordrende job, hvor du kan være med til at forme fremtidens unge og fremtidens uddannelse, med mange udviklingsmuligheder, sammen med engagerede medarbejdere på Sydslesvigs eneste ungdomsskole.

Ladelund Ungdomsskole er én af 40 danske skoler i den nordlige del af Slesvig-Holsten – Sydslesvig. Du kommer til at indgå i et spændende og udviklende ledernetværk med de øvrige ledere i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skoleforeningen er anerkendt af de tyske myndigheder og følger tysk skolelovgivning, som er anderledes end den danske på en række områder.

Hvis du kan identificere dig med ovenstående og har lyst til at være med til at profilere Ladelund Ungdomsskole som en vigtig del af det danske mindretal i området, ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Se også nærmere på foreningens hjemmeside www.skoleforeningen.org og få et mangfoldigt indblik i en spændende pædagogisk hverdag i vores mindretalsinstitutioner.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte samarbejdsrådsformand Jörg Helmer (0049 4666 989989) eller områdechef Eberhard von Oettingen (0049 461 5047 115).

Løn og ansættelse efter gældende overenskomster ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Forstander har det pædagogiske, ledelses-, personalemæssige samt administrative ansvar iht. de regler og retningslinjer, der gælder ved Skoleforeningen.

Ansøgning med relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser på læreruddannelsen og udtalelser) sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 20. april kl. 8.00.

Samtaler er planlagt til uge 17. De særlige omstændigheder med Corona-udfordringen gør, at du skal være indstillet på særlige vilkår, der kan være givne i ansættelsessamtalerne.

Stillingen skal besættes per 26. juli 2021 eller snarest derefter.

Vi glæder os til at høre fra dig.