Skolepædagog

ved PPR (Ejderskolen og Vestermølle Danske Skole)

Jobnr.:
43884
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ansættelsestidspunkt:
19. oktober 2020
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
10 timer
Særlige bemærkninger:
Skoleforeningen søger en skolepædagog med 10 ugentlige timer pr. 19. oktober 2020 eller snarest derefter. Du er ansat i Skoleforeningen under PPR med foreløbig daglig base på Ejderskolen i Rendsborg. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 25. september 2020, kl. 12.00.
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen telefon +49 461-570870.
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
25. september 2020, kl. 12:00
Offentliggjort:
11. september 2020
 

Skolepædagog med inklusionsopgaver 1.-4. klassetrin ved PPR

Distrikt: Ejderskolen og Vestermølle Danske Skole

Ansættelse ved Skoleforeningen under PPR, tjenested indtil videre på Ejderskolen, Rendsborg.

Skoleforeningen søger pr. 19. oktober 2020 eller snarest derefter en skolepædagog, der kan varetage inklusionsopgaver på   1. – 4. klassetrin. Stillingen er på 10 timer ugentligt.

Du er ansat i Skoleforeningen under PPR med foreløbig daglig base på Ejderskolen i Rendsborg. Til distriktet hører også Vestermølle Danske Skole med tæt kontakt til dagtilbuddene.

Skolepædagogerne arbejder under ansvar overfor ledende psykolog Mona Jochimsen ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i tæt samarbejde med skolelederen på den skole, hvor du har tjenestested.

Vi ønsker en skolepædagog, der arbejder ud fra en systemisk tilgang, og som kan bidrage til at fremme inklusion og udviklingen af gode læringsmiljøer på Skoleforeningens institutioner.

Du skal have gode kommunikationsevner og kunne arbejde tværprofessionelt med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har evner for at kunne koordinere og udvikle et godt og professionelt samarbejde og opbygge gode relationer.

Arbejdsopgaver

Centrale arbejdsopgaver vil være:

  • Rådgivning og støtte til omkring inklusionsopgaven og til udviklingen af et godt læringsmiljø for alle

  • Give støtte til elever på det sociale og emotionelle område med det mål at fremme social adfærd og muliggøre en bedre integration i klassen for den enkelte

  • Arbejde med mindre elevgrupper, således at deres mulighed for at deltage i undervisning fremmes.

  • At støtte arbejdet med at skabe gode overgange og brobygning fra dagtilbud til skole

  • Indgå i netværk med institutioner og aktører, fx skoleledere med lærere og dagtilbudsledere med pædagoger, skolesocialarbejdere, socialrådgivere og andre relevante tyske myndigheder

  • Indgå i et team med andre skolepædagoger med det sigte at udveksle erfaringer og udvikle det faglige område.

Kvalifikationer

Vi søger en skolepædagog, der er uddannet pædagog, eksempelvis socialpædagog eller fritidspædagog eller uddannet socialpædagog med tysk statslig anerkendelse.

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund

 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk

 • har overblik og arbejder struktureret og løsningsorienteret

 • kan dansk og tysk såvel skriftligt som mundtligt.

 • har kørekort og egen bil

Ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomster for pædagoger ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen, PPR, telefon 0461 570870.

Stillingen oprettes med tiltrædelse pr. 19. oktober 2020 eller snarest derefter.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Skolepædagog med inklusionsopgaver 1. – 4. klasse ved PPR” og jobnummer.

Ansøgningsfristen er fredag den 25. september kl. 12.00

Der afholdes ansættelsessamtaler snarest derefter.

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org