Skoleleder ved Harreslev-Kobbermølle Danske Skole

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en skoleleder til Harreslev-Kobbermølle Danske Skole med tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Jobnr.:
41365
Institution:
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
Ansættelsestidspunkt:
1. august 2020
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Nærmere oplysninger:
Vil du vide mere om stillingen eller om løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Dorthe Sønnichsen, tlf. +49 461 5047 115 eller områdechef Olaf Runz tlf. +49 461 5047 113 for at høre nærmere.
Adresse:
Ansøgning med relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser og udtalelser) og angivelse af stilling og jobnummer sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org Samtaler er planlagt i uge 25. De særlige omstændigheder med corona-udfordringen gør, at du skal være indstillet på at der kan være særlige forhold i ansættelsessamtalerne.
Ansøgningsfrist:
8. juni 2020, kl. 8:00
Offentliggjort:
22. maj 2020
 

Skoleleder ved Harreslev-Kobbermølle Danske Skole

Er det dig, der vil stå i spidsen for vores nye fælles skole?

Vi søger en engageret og inspirerende skoleleder til Harreslev-Kobbermølle Danske Skole, med tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Harreslev-Kobbermølle Danske Skole bliver fra d. 1.8.2020 en sammenlagt skole med ca. 200 børn, 20 engagerede medarbejdere og en solid forældreopbakning. Vores skole ligger i et lokalmiljø, der byder på stærke traditioner og et fællesskab, der er kendt for at løfte sammen. Fællesskabet omkring danskheden omfatter bl.a. skole, dagtilbud, fritids- og foreningsliv.

Den sammenlagte skole har elever fra 1.-6. klasse og har til huse i bygningen i Harreslev. I et vist omfang kan der de næste år gøres brug af bygningen i Kobbermølle. På matriklen i Harreslev ligger Børne og Ungdomshuset og dagtilbud, så der er gode muligheder for at fastholde og udbygge trygge og udviklende læringsmiljøer.

Det er vigtigt for alle, at den aktuelle situation omkring sammenlægningen har din udelte opmærksomhed. Du skal stå i spidsen for en forandringsproces hen imod fælles værdier, kultur og pædagogisk praksis under inddragelse af forældre, elever og personale. Du vil indgå i et ledelsesteam med skolens viceskoleleder, og vil have en erfaren lærerstab med dig.

Samtidig skal du som leder naturligvis være både fagligt ambitiøs og være inspirator og tovholder på vores fortsatte udvikling.

Skolen arbejder tæt sammen med Børne og Ungdomshuset, fire dagtilbud og de to andre skoler i fællesskoledistriktet. Her vil du komme til at indgå i et robust ledernetværk med netværksledelse, hvor Skole- og Gymnasiekontoret vil være din faste støtte.
Skolens elevoptag vokser og derfor planlægges en udbygning. Sammen med forældre og personale får du mulighed for at omsætte ideer og sætte aftryk på udvidelsen, der skal skabe nye gode rammer for den fortsatte udvikling af læringsmiljøet med fokus på elevernes læring og trivsel.

Du

  • kan inspirere og motivere elever, lærere og forældre til at stå sammen og derved skabe følgeskab
  • er en anerkendende, udfordrende og involverende leder, der med engagement samler skolen til en fælles enhed.
  • er innovativ og har sans for kreative løsninger
  • er skoleleder med synlighed og solide pædagogiske evner
  • mestrer overblik samtidig med at du har øje for den enkelte – det være sig eleven, medarbejderen eller forældre
  • er teamplayer, som har øje for afleveringsmuligheder og som samtidig tager lederskabet på dig
  • er uddannet lærer og har ledelseserfaring. Du har, eller påtænker at starte diplomuddannelsen i ledelse eller lignende

Det forventes, at du behersker tysk, samt viser interesse og respekt for forskelligheder og de særlige kulturelle og sproglige forhold i Sydslesvig. Desuden lægger vi vægt på, at du har lyst til at være eller blive en synlig medspiller i det danske mindretal.

Vil du vide mere om stillingen eller om løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Dorthe Sønnichsen tlf. +49 461 5047 115 eller områdechef Olaf Runz tlf. +49 461 5047 113 for at høre nærmere.

Se nærmere på Skoleforeningens hjemmeside www.skoleforeningen.org, hvor du får et bredt indblik i den spændende pædagogiske hverdag, vores mindretalsinstitutioner byder på.

Ansøgningsfristen er d. 8 juni 2020, kl 8.00. 

Samtaler er planlagt i uge 25. De særlige omstændigheder med corona-udfordringen gør, at du skal være indstillet på at der kan være særlige forhold i ansættelsessamtalerne.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org

Vi glæder os til at høre fra dig.