Pædagogisk konsulent - dagtilbud og indskoling

ved PPR

Jobnr.:
41010
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ansættelsestidspunkt:
15. maj 2020
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
Fuldtid
Særlige bemærkninger:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. søger en pædagogisk konsulent - dagtilbud og indskoling med tiltrædelse den 15. maj 2020 eller snarest derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 17. april 2020, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes snarest herefter.
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen telefon +49 461 570870 eller +49 175-9835171
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
17. april 2020, kl. 12:00
Offentliggjort:
23. marts 2020
 

PÆDAGOGISK KONSULENT – dagtilbud og indskoling

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver og vejleder forældre, dagtilbud og skoler om psykologiske og pædagogiske forhold.

I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i dagtilbud og skoler.

Ved PPR er barnet/den unge i centrum, således at fokus ligger på inkluderende og støttende tiltag ud fra et systemisk perspektiv.

Vi ønsker en pædagogisk konsulent, der arbejder ud fra en systemisk tilgang, og som kan bidrage til at fremme inklusion og udviklingen af gode læringsmiljøer på Skoleforeningens institutioner.

Du har gode kommunikationsevner og kan arbejde tværfagligt med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har evner for at kunne koordinere og udvikle et godt og professionelt samarbejde og opbygge gode relationer.

Konsulenten arbejder dagligt i et PPR-team under ansvar for den ledende psykolog.

Stillingen er en fast stilling med 37 ugentlige timer.

Tiltrædelse den 15.05.2020 eller snarest derefter.

Ansvars- og opgaveområder

Dine arbejdsområder indeholder vejledning og rådgivning af institutioner inden for områderne:

 • Specialpædagogik i dagtilbud og indskoling
 • Observationer (iagttagelse, undersøgelse og beskrivelse af børn i Dagtilbud)
 • Formidling af observationsresultater til pædagoger, samt rådgivning om tiltag og indsatser
 • Inklusion og læringsmiljøer i dagtilbud og indskolingen
 • Læringsgrupper fx elever med generelle indlæringsvanskeligheder (indskolingen)
 • Sparring med team omkring børn og elever i indskolingen
 • Samarbejde med skolepædagoger og skolesocialarbejdere
 • Deltage i tværfagligt samarbejde omkring det enkelte barn/den enkelte elev/grupper og klasser
 • Du vil på PPR arbejde tæt sammen med psykologerne omkring det enkelte barn.
 • Andre pædagogiske opgaver

Vi forventer, at du

 • er pædagoguddannet, der må gerne være suppleret med en teoretisk videreuddannelse
 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk
 • har overblik og arbejder struktureret og løsningsorienteret
 • kan tysk såvel skriftligt som mundtligt.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til overenskomster på området.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org Ansøgningsfristen er fredag den 17. april 2020, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes snarest herefter.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen telefon +49 461 570870 eller +49 175-9835171.

Læs mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org