Pædagogisk konsulent ved PPR

Jobnr.:
45091
Institution:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ansættelsesperiode:
1. februar 2021 til 30. juni 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
37 timer
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
4. januar 2021, kl. 12:00
Offentliggjort:
22. december 2020
 

PÆDAGOGISK KONSULENT TIL SKOLEOMRÅDET

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver og vejleder forældre, dagtilbud og skoler om psykologiske og pædagogiske forhold.

I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i dagtilbud og skoler.

Ved PPR er barnet/den unge i centrum, således at fokus ligger på inkluderende og støttende tiltag ud fra et systemisk perspektiv.

Vi ønsker en pædagogisk konsulent, der arbejder ud fra en systemisk tilgang, og som kan bidrage til at fremme inklusion og udviklingen af gode læringsmiljøer i Skoleforeningens institutioner.

Du har gode kommunikationsevner og kan arbejde tværfagligt med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har evner for at kunne koordinere og udvikle et godt og professionelt samarbejde og opbygge gode relationer.

Du arbejder dagligt i et PPR-team under ansvar for den ledende psykolog.

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter frem til 30.06.2021, da der er tale om et vikariat.

Ansvars- og opgaveområder

Dine arbejdsområder indeholder vejledning og rådgivning af institutioner inden for områderne:

-          Specialundervisning

-          Iagttagelse, undersøgelse og beskrivelse af elever med faglige vanskeligheder

-          Formidling af undersøgelsesresultater til pædagoger, lærere og forældre og rådgivning om tiltag og indsatser

-          Rådgivning om dysleksi og dyskalkuli.

-          Kompenserende hjælp i undervisningen, herunder brug af IT

-          Inklusion og læringsmiljøer

-          Elever med specialpædagogiske behov

-          Læringsgrupper fx elever med generelle og omfattende indlæringsvanskeligheder

-          Elevplaner

-          Udarbejdelse af specialpædagogiske rapporter

-          Klasseledelse og teamsamarbejde, trivselstiltag

-          Samarbejde med skolepædagoger og skolesocialarbejdere

-          Deltage i tværfagligt samarbejde omkring det enkelte barn/den enkelte elev/grupper og klasser

Derudover indeholder arbejdet                                                     

-          Deltagelse og formidling af specialpædagogiske emner ved f.eks. møder, pædagogiske dage eller kurser

-          Deltagelse i udvalg vedrørende udvikling af Skoleforeningens pædagogik og indsatser m.m.

Du vil på PPR arbejde tæt sammen med psykologerne og de andre pædagogiske konsulenter omkring det enkelte barn.                        

Vi forventer, at du

  • har en læreruddannelse, der gerne må være suppleret med en teoretisk videreuddannelse
  • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk
  • har overblik og arbejder struktureret og løsningsorienteret
  • kan tysk såvel skriftligt som mundtligt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til overenskomster på området.

Ansøgningsfristen er mandag den 04.01.2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes snarest herefter.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til ledende psykolog Mona Jochimsen, telefon 0461-570870 eller mail Mona.Jochimsen@skoleforeningen.org

Ansøgningen sendes til job@skoleforeningen.org

Om Skoleforeningen: Se Skoleforeningens hjemmeside www.skoleforeningen.org