Månedslønnet gymnasielærervikar

ved Duborg-Skolen

Jobnr.:
44859
Institution:
Duborg-Skolen
Ansættelsesperiode:
1. januar 2021 til 18. juni 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Særlige bemærkninger:
Duborg-Skolen søger pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter en underviser til fransk. Med baggrund i coronakrisen må ansøgeren være indstillet på, at ansættelsestidspunktet kan udskydes til et senere tidspunkt. Stillingen er et vikariat på ca. 50% af fuld tid i fransk og varer frem til den 18.06.2021. Hvis du har fransk i kombination med et andet fag fra Duborg-Skolens fagrække kan ansættelsesprocenten muligvis forhøjes.
Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen samt ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til rektor Heino Aggedam, Duborg-Skolen, tlf. +49-461-144390 eller pr. mail: duborg-skolen@skoleforeningen.org. Henvendelse kan også ske hos områdechef Olaf Runz, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, tlf. +49-461-5047-115.
Adresse:
Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer via job@skoleforeningen.org, eller ansøg via gymnasiejob.dk. Ansøgningsfristen er torsdag den 3. december 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 8. december 2020.
Ansøgningsfrist:
3. december 2020, kl. 8:00
Offentliggjort:
19. november 2020
 

Stilling med fransk på Duborg-Skolens gymnasieafdeling

Duborg-Skolen søger pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter en underviser til fransk. Med baggrund i coronakrisen må ansøgeren være indstillet på, at ansættelsestidspunktet kan udskydes til et senere tidspunkt.

Stillingen er et vikariat på ca. 50% af fuld tid i fransk. Hvis du har fransk i kombination med et andet fag fra Duborg-Skolens fagrække kan ansættelsesprocenten muligvis forhøjes.

Duborg-Skolen er beliggende i Flensborg og følger den slesvig-holstenske skolelov. Det betyder, at skolen har elever fra 7.-13. årgang med gymnasiedelen 11. - 13. årgang som den største del. Duborg-Skolen er gymnasium for det danske mindretal i Sydslesvig, og vores elever opnår en studentereksamen, der er anerkendt i Danmark og Tyskland.

På Duborg-Skolen er undervisningssproget dansk. Skolen har et velfungerende lærerkollegium samt samarbejdsvillige og studieorienterede elever, og der er tæt kontakt mellem alle ansatte og skolens elever. Vi lægger vægt på pædagogik, faglighed, trivsel og udvikling for alle på skolen.

Skolen er gennemgribende renoveret gennem de seneste år og fremstår nu helt moderne.

Ansættelsesforhold og aflønning er aftalt i en overenskomst mellem GL og Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der er den formelle ansættelsesmyndighed. Aflønningen svarer nogenlunde til aflønningen for gymnasielærere i Danmark.

Nærmere oplysninger om stillingen samt ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til rektor Heino Aggedam, Duborg-Skolen, tlf. +49-461-144390 eller pr. mail: duborg-skolen@skoleforeningen.org. Henvendelse kan også ske hos områdechef Olaf Runz, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, tlf. +49-461-5047-115.

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer via job@skoleforeningen.org, eller ansøg via gymnasiejob.dk. Ansøgningsfristen er torsdag den 3. december 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 8. december 2020.

Oplysninger om Duborg-Skolen kan findes på skolens hjemmeside: www.duborg-skolen.de.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har internetadressen: www.skoleforeningen.org.