Månedslønnet gymnasielærervikar

ved A. P. Møller Skolen

Jobnr.:
44811
Institution:
A. P. Møller Skolen
Ansættelsesperiode:
1. februar 2021 til 18. juni 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid:
ca. 12 ugtl. undervisningslektioner
Særlige bemærkninger:
A.P. Møller Skolen søger med tiltrædelse pr. 1. februar 2021, eller snarest derefter en vikar i dansk til tre hold på hhv. 12. og 13. årgang (svarende til 2. og 3. g). Ansættelsen omfatter 12 ugentlige lektioner. Vikariatet varer frem til sommerferien 2021. Ansættelse sker i henhold til overenskomst med GL.
Nærmere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Jørgen Kühl på joergen.kuehl@skoleforeningen.org eller vicerektor Flemming Rasmussen på flemming.rasmussen@skoleforeningen.org
Adresse:
Ansøgninger mærket ”Gymnasielærervikar A. P. Møller Skolen” og angivelse af jobnummer stiles til Rektor Jørgen Kühl, A. P. Møller Skolen, og sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
27. november 2020, kl. 12:00
Offentliggjort:
13. november 2020