Leder

for Center for Undervisningsmidler

Jobnr.:
40697
Institution:
Center for Undervisningsmidler
Ansættelsestidspunkt:
1. april 2020
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Nærmere oplysninger:
Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til områdechef Eberhard von Oettingen +49 461 5047 117 e. +49 170 8124233
Adresse:
Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org
Ansøgningsfrist:
28. februar 2020, kl. 12:00
Offentliggjort:
7. februar 2020
 

Leder for Center for Undervisningsmidler for det danske mindretals dagtilbuds- og skolevæsen

Til en spændende og dynamisk hverdag med tydelig fokus på indsatsen 0-18 år søger Skoleforeningen en ny leder for Center for Undervisningsmidler pr. 1. april 2020 eller snarest derefter.

Ansvars- og opgaveområder
Som mellemleder har du ansvaret for den daglige drift af Center for Undervisningsmidler (CfU) og PLCerne – pædagogiske læringscentre herunder økonomistyring af CfU og PLC-tjenestens ydelser samt personaleledelse. Du varetager CfU lederfunktionen.

Det er din opgave at skabe kontinuitet i kontakten til og udvikle samarbejdet med de øvrige CfU'er i Danmark og i forhold til de i CfU forankrede udviklingsprojekter. CfU formidler såvel analoge som digitale læremidler til pædagoger og lærere fra vores vuggestuer til vores gymnasiale afdelinger. Vi lægger vægt på, at du har interesse i pædagogik og didaktik - og er interesseret i og har kompetencer i forhold til den forandringsproces, vi befinder os i fra de analoge til det digitale. Forandringsprocessen gælder også for PLCerne, som i højere grad skal udvikles til bredt favnende læringscentre i distrikterne for dagtilbuddene og skolerne. Du vil blive en vigtig nøgleaktør i implementeringen af Skoleforeningens nye digitale strategi.

Du vil som mellemleder indgå i et fast ledelsesteam med den pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet og den pædagogiske konsulent på skoleområdet. Du refererer til Skoleforeningens Direktion.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med de pædagogiske konsulenter for fagene om læremidler og aktivitetsmaterialer og med foreningens konsulenter på PPR og på dagtilbuds- og skoleområdet. Her vil du komme tæt på Skoleforeningens pædagogiske indsatser. Én af dine tætte samarbejdspartenere er Dansk Centralbibliotek.
Endvidere vil du blive ansvarlig for udvikling og koordinering af det internationale område.

Læs mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org.

Kompetenceprofil

Vi forventer, at du

  • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, der gerne må være suppleret med en teoretisk videreuddannelse
  • har bredt it-kendskab og erfaring med bibliotekssystemer
  • har viden om og erfaring med vurdering af analoge og digitale læremidler samt it-værktøjer
  • brænder for pædagogisk udvikling og orienterer dig om den nyeste viden inden for området
  • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk og samarbejder
  • har overblik og arbejder struktureret og løsningsorienteret
  • har erfaring med økonomistyring

Personprofil
Fremmedsprog: Tysk såvel skriftligt som mundtligt
Uddannelse: Relevant pædagogisk uddannelse
Faglig baggrund: Gerne erfaring og et solidt kendskab til CfU's kerneopgaver.

Løn og ansættelsesforhold

Løn i henhold til overenskomster på området.

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til områdechef Eberhard von Oettingen +49 461 5047 117 e. +49 1708124233

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfristen er fredag den 28. februar 2020, kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne finder sted i uge 10.