Lærer / Månedslønnet vikar

ved de danske skoler i Sydslesvig

Jobnr.:
41211
Institution:
de danske skoler i Sydslesvig
Ansættelsesperiode:
1. august 2020 til 31. juli 2021
Lønindplacering:
Gældende overenskomst
Særlige bemærkninger:
Ved de danske skoler i Sydslesvig opslås et antal stillinger som lærer til besættelse pr. 1. august 2020 og et antal månedslønnede vikariater med tidsbegrænset ansættelse i tidsrummet 1. august 2020 (eller snarest derefter) - 31. juli 2021. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest 2. juni 2020, kl. 8.00.
Nærmere oplysninger:
Læs mere om alle stillingsopslag i pdf-filen nedenfor. Nærmere oplysninger om de respektive stillinger indhentes ved at kontakte de pågældende skoleledere. Nærmere informationer om ansættelsesforholdene kan fås ved henvendelse til områdecheferne Olaf Runz og Eberhard v. Oettingen, tlf. +49 (0) 461 - 50 47 - 113/117. Nærmere oplysninger vedr. pensionsforhold kan fås ved henvendelse til kontorleder af lønningskontoret Bjørn Ulleseit, tlf. +49 461 5047 122.
Adresse:
Ansøgninger med samtlige relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser og udtalelser), sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org, under angivelse af 1) jobnr. (41211-XX), 2) skole
Ansøgningsfrist:
2. juni 2020, kl. 8:00
Hent som pdf:
Lærer / Månedslønnet vikar
Offentliggjort:
18. maj 2020